یادی از سیروس مشفقی پس از درگذشتش

این منتقد و پژوهشگر ادبی تو یادداشتی که در پی درگذشت سیروس مشفقی در وارستگی ایسنا گذاشته نوشته است:

یادی از شاعرِ «قفا چَپَرهای زمستانی»: سیروس مُشفِقی

سیروس مُشفِقی به سبب اشتغال پدرش تو پُل سفیدِ سوادکوهِ مازندران چشم بوسیله جهان گشود. خانوادۀ او آذری اولاد بودند. وی ابتدا در رشتۀ مهندسی مخابرات لیسانس گرفت و پس از مدتی در رشتۀ سینما. هم مدت ها در زمینۀ اول فقره کرد و تیمار زمانی در عرصۀ اخیر. با این همه، او متجاوز از همه، شاعر بود. مشفقی درون دو دهۀ ۱۳۵۰-۱۳۴۰ از پُرتکاپوترین شاعران نوگرای ایران درون نسل خویشتن محسوب می شد. در این دوره، علاوه به خشکی امدن انتشار سروده هایی درون روزنامه ها و مجله ها، چهار دفتر شعر از وی با عنوان های « پشت چپرهای زمستانی» (۱۳۴۴، ۶۹ ص)، «پاییز» (۱۳۴۸، ۸۰ ص)، «نعرۀ بالغ» (۱۳۴۹، ۱۰۱ ص) و «شبیخون» (۱۳۵۷، ۷۶ ص) در دسترس تعلق مندان رمان تازه قرار گرفت.

شعرهای مشفقی اغلب روایتی است از حماسه و سوگ، و در مواردی محدود آمیخته با تغزل. او به قیافه ضمنی، خودآگاه یا ناخودآگاه، به بازنماییِ فضای سیاسی و اجتماعی  دورۀ جنگ سرد متمایل است. البته در شعرهایش از طبیعت و روستا غم سخن به میان می آید. اما واقعیت این است که بوسیله خلاف گفتۀ برخی ادیبان او را نمی توان «شاعر روستا» نامید. جهان او جهان کلی تری است که در آن آرمان ها و رویاها بر واقعیت برتری یافته است. او ربودۀ آرزوهای انسانی است. بوسیله زبان خودش: «این آواز دلخراش کسی است که [روزگارش] در نومیدی سپری می شود و صدای نسلی که دیگر بوسیله خانه برنمی گردد» (پاییز، ص ۷۲). درون یکی از شعرهایش با عنوان «پاییز دشت» چنین آمده است:

«تو گسستگی های جداگانه

وقتی طولانی سال نمی بارید

ما داخل مذاکره بودیم

برگ ریزان

داخل شاخه های نازک بیدِستان

غمناک می بخشیدن

و باد

مرزی کشیده میان شجر و آب

در انفصال های مجزا

هر برگ، تجهیزات برگِ حکایت ها

هر تیشه، کرسی مصیبت بود

ما در مباحثه بودیم

و  شرق

در مَقدم شکفتگی علیه اطلسی» (پشت چپرها، صص۱۸-۱۷)

با این همه، حد و حدودِ این آرزوها در شعرها اغلب ناگفته خواه کمینه گفته ابدی می ماند: مشفقی از تنه سپردن به ایدئولوژی می گریزد. در قدری از شعرها، گویی شاعر/راوی بر کُرسی خطابه ایستاده و انسان ایرانی و حتی گاه جهانیِ عصر خود را خطاب قرارداده است. البته پس از پایان غوغا سرد، هم شعر و هم شاعر به حاشیه منتقل شدند. از این رو، با وجود انتشار دفتری در این اطراف با عنوان «خاطرخواهی معنی می درنگ حرف مرا» (۱۳۸۱، ۷۵ ص) و تکیه گاه پهلو عشق، این مُنجی نوظهور ایرانیان در طول تاریخ، صدای این شاعر در میان قضیه های مختلف نوتر بوسیله طاسی ناشنیده همیشگی ماند. به رغم این نکته، در تاریخ رمان فارسی در دوره تجدد، علاوه برحوزۀ محتوا و معنی، نباید از یاد برد که مشفقی پیاده شدن اندازه شعر نیمایی چیرگی مطلوبی داشت. البته گرایش او به شعر خطابی، اغلب سبب می شد که عنصر ایجاز در سروده هایش تحت شعاعِ سخنوری در کلام قرار گیرد. شاید از همین رو بود که نادر نادرپور، شاعر سخنور برجسته، شعر او را چنین می ستود:

«سیروس مشفقی اندیشه و بیانی حماسی داشت و شعرش مثل خود او بلند و نیرومند و خوش بادخور کردن وجود و به رغم خطاهای گاهگاهی در استفاده الفاظ یا لغزش های انگشت شمار در صرف کردن و نحو، دارای مضامینی بکر و جاری حیات» (طفل صدساله ای به نام شعر نو، گفت وگو با صدرالدین الهی، آمریکا، ۲۰۱۶، ص ۲۳۶).

فراز تکاپوهای ادبی مشفقی در میانۀ بیست تا سی و پنج سالگی اش بود. او تو سال ۱۳۵۱ برندۀ جایزه شعر روشنایی فرخزاد شد. علاوه بر این، در همین دهه، در مجموعۀ شاعرانی صبر داشت که در یکی از ۱۰ شب سال ۱۳۵۶ در «انجمن گوته» داستان خواند. وی در سال های متاخرتر از جناب اجتماعی دور به نظر می رسید. پس از درگذشت همسرش، بیماری ها بسیار از پیش او را در محاصرۀ خودی گرفت. فقط با برخی از دوستانش قرین عظیم زرین کوب (تاریخ شناس، و برادر کوچکترِ استاد عبدالحسین زرین کوب) و عبدالرحمن فُرقانی فر (شاعر) مراوده داشت. من، خود، جز دو-سه جنین زیاد تر مشفقی را از نزدیک ندیدم.اما داخل بهمن ماه ۱۳۹۸ تلفنی با وی چند تعبیر دربارۀ سیر تکاملی عمر و شعرهایش سخن گفتم. زیرا که قرار بود درون اسفندماه نشستی در انتزاع سروده هایش به کوشش فرهاد عابدینی (شاعر) و اسدالله امرایی (مترجم ادبی) برگزار شود. بدبختانه، این نشست که چند قامت از جمله محمود معتقدی و صاحب این قلم از جملۀ سخنرانان آن بودند، به سبب مصیبت مُسری جهانیِ کووید-۱۹ برگزار نشد. اما به واژه حافظ «کنار لب بحر انهدام منتظریم ای ساقی…»: بیماری ریوی این شاعر افضل را، که زادۀ خزنده ۱۳۲۲ بود، در بهار ۱۳۹۹ از جامعۀ داستان ایران و زبان فارسی ربود. با نقل شعری ستوده از او با عنوان «دلاور خجسته» از نخستین دفترش، که جانِ جوانی او بود، این نوشتۀ کوتاه را ته می برم:

«فراموش کردم، فراموش کردی

فراموش کردی، فراموش کردند

پدر غلام صدای درون را می شناسم

پدر من داخل را می شناسم، تو را می شناسم

صدای شگفت داخل از دنبال آن قله های مِه آلود برفی

طنین دارد حالا ز انگیزۀ کوچ آن پهلوانان تنها

که یک شب صبورانه به خشکی امدن پشت اسبان ناقلا نشستند

و از امتداد درختان خلوت گذشتند

و رفتند، رفتند، رفتند، رفتند

تصاویر اشباح آن دره های موازی

به نجوای کهریز کوچک به باثبات خزیدند

و وهم غبار بیابان، بیابان آن سوی علفزار

به رویای آرام و پاکیزۀ سپهر ریخت

و خواب خوش سِهره ها را علیق های تنبل بوسیله اندوه زد

و در انتهای ملال آور شب

– – نمی دانم آن شب کدامین شب از این زمستان بی خاتمه بود-

که داخل انتهای عالم ل آور شب

گریزنده باد شتابان، شتابان، شتابان

و گل های قاصد،و  بانگ خبرها، خبرها، خبرها

پدر من صدای تو را می شناسم

تو آن پهلوان لجوجی که با پهلوانان عزب نرفتی

و در خون، در این مرز ویران نشستی و ماندی

صدای کلاغان آن روستا را

فراز درختان پاییز مرغزار شنیدی

و با آن پرستوی بیگانگی به همدردی لاله زاران نشستی

و خاک مزار شهیدان این قلمرو را

به قاعده ریختی، سرمۀ دیده کردی

فراموش کردم، فراموش کردی

نفَس های اسبان شیطان اگر برف را ذوب می کرد

و کالسکه های تبرّک چنانچه از کمرگان شب می گذشتند

چنانچه می گذشتند…

اگر می گذشتند… (پشت چپرهای زمستانی، صص ۲۶-۲۴)

انتهای پیام

یادبود خرمشهر داخل سنگر کتاب ها

بوسیله گزارش ایسنا، پس از آزادی خرمشهر، تو محافل بین المللی این مسئله مطرح شد که پیروزی ایران در جنگ به نفع آمریکا و متحدانش، ازجمله عربستان سعودی نخواهد بود. آزادسازی خرمشهر رله و شرف بین المللی ایران را ارتقا داده بود و وضعیت را برای عراق دشوارتر کرده بود.

با فتح خرمشهر، روحیه ملی در ایران رفعت رفت و انسان و رزمندگان به پیروزی در شورش امیدوار شده بودند. فروش نفت ایران افزایش یافت و درآمدهای ایران گشایش پیدا کرد. احتمال پیروزی صدام درون جنگ تحمیلی منتفی شده بود و ایران داخل موضع قدرت قرارگرفته بود.

در ادامه مروری بر ۱۰ عنوان کتاب درباره خرمشهر خواهیم داشت که عاملی بخاطر ثبت حماسه جاودان رزمندگان و مدافعا این شهر داخل دل تاریخچه هستند.

۱- خرمشهر درون اسناد سپاه عراق
تدوین:اصغر کاظمی ؛ ویراستار:محمدمهدی عقابی – همدستی انتشارات سوره مهربانی – ۳۰۴ صفحه – رقعی (شومیز) – ۲۵۰۰ نسخه – ۱۱۹۰۰۰ ریال

۲- خرمشهر – بغداد – سالهای زیر رگبار
مرتضی تقی زاده ؛ به اهتمام:ایرج افشاری – مبنا حفظ آثار و انتشار ارزشهای دفاع مقدس، معاونت هنری،فراسخن – ۵۲ صفحه – پالتویی (شومیز) –  ۲۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال

۳- آزادی خرمشهر (خاطرات سپهبد مثال علی صیادشیرازی)
تدوین:احمد دهقان – انبازی انتشارات سوره مهربانی – ۳۶ ورق – رقعی (شومیز) – ۲۵۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰ ریال

۴- خرمشهر از زندانی تا آزادی
رضا خدری – دیلماج – ۲۰۸ ورقه – وزیری (شومیز) –  ۱۵۰۰ نسخه – ۵۰۰۰۰ ریال

۵- نقشه کشی کلکسیون مسکونی همساز با اقلیم نواحی گرم و نیم نم ایران (نمونه موردی قصبه خرمشهر)
هدی افشاری – طحان – ۱۴۴ ورقه – خشتی (شومیز) – ۱۵۰۰ نسخه – ۶۵۰۰۰ ریال

۶- پا به پای بارش (دو گزارش از خرمشهر)
مرتضی سرهنگی ؛ هدایت الله بهبودی – شریک شدن انتشارات سوره نرمی – ۵۶ ورقه – رقعی (شومیز) –  ۲۵۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰ ریال

۷- پا به پای باران (دو گزارش از خرمشهر)
مرتضی سرهنگی ؛ راهنمایی الله بهبودی – همکاری انتشارات سوره مهر – ۵۶ ورق – رقعی (شومیز) –  ۲۵۰۰ نسخه – ۱۵۰۰۰ ریال

۸- خرمشهر در آتش
رضا صبری ؛ مترجم:عبدالرسول رضاگاه – سوره مهربانی – ۵۶ صفحه – رقعی (شومیز) –   ۲۵۰۰ نسخه – ۱۹۰۰۰ ریال

۹- کربلای پنجم: شلمچه – خرمشهر
حمیده رضایی – سماء قلم – ۳۸ صفحه – پالتویی (شومیز) –  ۵۰۰۰ نسخه – ۱۰۰۰۰ ریال

۱۰- در کوچه های خرمشهر
بوسیله اهتمام:مریم شانکی – سوره مهر – ۱۹۲ ورق – رقعی (شومیز) – ۲۵۰۰ نسخه – ۳۲۰۰۰ ریال

پس از آزادی خرمشهر عریضی دیپلماتیک گیتی تغییر کرده بود. بسیاری از کشورها به این خراج فصیح بودند که ایران می تواند متجاوز را ضعف بدهد و پیروز بازار جنگ باشد. از این به پس ازآن همه به سخنان و خواسته های ایران توجه می کردند.
انتهای پیام

آخرین بازی صدیقه کیانفر در سینما

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی فیلم سینمایی «پیشی میشی»، در متن پیام دلداری احمد احمدی، تهیه کننده فیلم آمده است: صدیقه کیانفر بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون سال گذشته درون  فیلم سینمایی «پیشی میشی» ایفای نقش کرد و دریغا که این حضور  به عنوان آخرین حضور سینمایی او ثبت شد.

حضور گرم او در این فیلم برای ما خاطرات عطا را به دنبال داشت و یاد او همیشه با ما خواهد حیات و هیچ کسی نمی تواند جای او را در هنر ایران لبالب کند. جابجایی صدیقه کیانفر را بوسیله قوم وی و فرع مندان هنر دلداری می گوییم.  

«پیشی میشی» عنوان تازه ترین ساخته کمدی حسین اقتصاد با تدارک کنندگی احمد احمدی است که استراحت بود نوروز امسال تو سینماهای بکلی کشور به عرضه دربیاید که بوسیله برهان مسری کرونا از اکران بازماند.

این فیلم فراغت است پس از بازگشایی سینماهای سراسر کشور به عرضه اشتراکی دربیاید.

‎رضا شفیعی جم، بهاره رهنما، ارژنگ امیرفضلی، علی کاظمی، ساعد هدایتی، محمد شیری، قباد شاپوری، احمد یاوری شاد، گردون سهرابی، مهدی حدادی، نفیسه روشن، یوسف صیادی، صدیقه کیانفر و عباس محبوب از جمله بازیگران این فیلم به همراه دو بازیگر کودک‎ طاها و ماهان عابدی هستند.

انتهای پیام

ملکی ها قبل از بازگشایی به آزمون و خطا حاجت دارند

سیداحمد محیط طباطبایی درون گفت وگو با ایسنا با ابرام بر این که بنیادی ترین اصل در آغاز فعالیت مجدد موزه ها؛ حفاظت از آثار، نگاهداری از سلامتی کارمندان موزه و مخاطبان است، بوسیله پروتکل تهیه شده توسط پژوهشکده نگاهداری و تعمیر اشاره می کند که اداره کل موزه ها با تبدیل آن به یک پروتکل اجرایی، آن را به ارسی ها ابلاغ کرده است.

وی اجرای پروتکل تایید شده درون کفش ها را امری اجتناب ناپذیر می داند و با اشاره به این که هر موزه موظف بوسیله تهیه ی یک پروتکل اجرایی اختصاصی برای فضای موزه ای خود نیز هست، ادامه می دهد: بر اساس تجربه ای که در این روزها از اروپا و آسیا برای بازگشایی ارسی ها داشته ایم، باید از زمانِ اعلامِ باز کردن موزه ها، هر موزه مشت کم 15 روز بخاطر آمادگی خود و مخاطب اش زمان بگذارد تا با نهادینه کردن پروتکل و دیدنِ آموزش های لازم، ملکی ها در بهترین وضعیت فعالیت خویشتن را آغاز کنند.

او با اشاره به اعلام زمانِ بازگشایی ادارات داخل 10 خرداد، اظهار می کند:همان طور که اکنون با یک بور ی زمانی برای آغاز فعالیت ادارات حرف می زنند، باید توجه داشت که قطعا ارسی ها نیز حاجت بوسیله فاصله زمانی دارند تا به صورت پلکانی فعالیت خود را آغاز کنند. بوسیله نشانی شهید یک کلکسیون ی تاریخی، نخست باید یک  فضا را باز کند، با رفتار آدم و کارمندان آشنا شود و بعد بخاطر فعالیت دیگر مقدر شدن های ارسی ای دستور کار ریزی کرده و تا اینکه پس از کسب تجربه ی کامل، دیگر فضاها را فعال کند.

رییس ایکوم ایران با اشاره بوسیله برخی از مفاد این پروتکل، پیش روی می یواش: مخاطبان ملکی ای بلیت ورودی خود را باید به صورت آنلاین و نه حضوری، خریداری کنند که عمل هر کدام از این کارها، نیازمند تمهیدات و اطلاع رسانی مفت خود است.

وی می گوید: حالا مردم با اطلاع بازگشایی موزه ها مواجه شده اند و قطعا در این شرایط هوی موجودی بخاطر دیدار از موزه ها بیشتر شده است، بنابراین باید برای هرچه بهتر اجرا شدن این شعار که ناحیه به شرایط عادی خود برگردد، همه ی تجربه های علمی بین المللی و داخلی را به دست آورده باشیم تا با نهادینه شدن آن، علاوه کنار آغاز مکرر بازدیدها، بتوانیم بوسیله نیکوترین سیاق از آثار تاریخی حفاظت کنیم.

او با پافشاری پهلو این که امکان ضدعفونی کردن بناها و آثار تاریخی تو موزه ها وجود ندارد، ادامه می دهد: طبق قرارها و درخواست های مطرح شده بخاطر تامین تسهیلات بهداشتی برای کارمندان و مخاطبان موزه ای، باید ماسک، دستکش و پاپوش برای هر ملکی تامین شود.

محیط طباطبایی نیازمندی کفش ها به زمان و امکانات مادی و آموزش را یکی از موارد و اصول اولیه تو بازگشایی دوباره ملکی ها و می داند و ادامه می دهد: حتی داخل عارض لزوم ِ انجامِ بازگشایی زبر العاده و سریعِ ملکی ها، به دو هفته زمان نیاز داریم تا خویشتن را آماده کرده و با نهادینه کردن پروتکل های بهداشتی، موزه ها را به صورت پلکانی باز کنیم. در واقع با این فرمان آزمون و جرم داخل موزه ها انجام می شود که می تواند ما را داخل آشنا شدن با مشکلات شاگرد از بازگشایی ملکی ها کمک کند تا درون یک پیرامون زمانی مشخص، تو رفع آن مشکلات رفتار شود.

انتهای پیام

امسال، هر خانه ایرانی منزلگاه توست

به گزارش  ایسنا، بوسیله نقل از روابط عمومی اداره بسیج هنرمندان، این راه اندازی با صدور بیانیه ای ضمن گرامیداشت روز قدس، اطلاع دادن کرد: امسال، هر خانه ی ایرانی، منزلگاه توست؛ هر ایرانی، برادر تو؛ وخونخواه سرزمین مشترکمان، قدس.
فریاد من را نیز، بشنو و باور کن… متن بیانیه دایره بسیج هنرمندان قلمرو بوسیله شرح زیر است:
سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَیٰ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بَارَکْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ 

صدای مسلسل و گلوله می‏آید و بوی خون و آتش.
رایحه دل‏ انگیز زیتون، درون فضا منتشر است؛ ولی صدای قاصد اجل که می ‏آید، داخل مشام آدم فقط بوی نفرت می‏پیچد و… دیگر هیچگاه. در گوشه گوشهی این سرزمین، نهال پایداری روییده، با ریشه‏هایی مقاوم.
نعره کودکان حیفا را بشنو!
خشم و عصیان را در نگاه شیرخوارگان ببین!
اینک، دستانشان آشنای دیرین سنگ است. 
غلام اگر چه دستم خالی‏ست، سینه‏ ای دارم بوسیله فراخی دشت‏های سینا؛ لبالب از خواهش و آرزو؛ لبریز از فریاد و استقامت.
دست‏هایم را از دور، برای یاری‏ ات گشوده‏ ام.
ما مسلمانیم و متحد؛ بین ما بور ‏ای نیست. فریادمان یکی است.
آی فلسطینی! کبوتران سپید را ببین؛ بوسیله فرخنده پف این همگی ایثار آمده‏ اند. چشم‏هایم را که می‏بندم، مرزها را درنوردیده‏ام و کنار تواَم؛ هم‏رزم و هم‏سنگر تو.
فریادمان یکی است و خواسته‏ مان نیز. 
ما از ازل، هم‏ پیمان بوده‏ ایم که جشن پیروزی بر شیطان را با هم برگزار کنیم.
غریو اتحادم، شنوایی و دل استکبار را لرزانده است. از همین متد دور، عجز و ناتوانی اش را به نظاره نشسته‏ام. او خوب می‏داند که این پرچم سرخ، همیشه پابرجاست و روزی زیتون، طعم واقعی‏ اش را خواهد یافت.
من، ایران سرافرازم؛ برادر داخل.
صدای من را از سرزمین عاشورائیان میشنوی. 
ای قدس؛ ای مأمن رفیع پیامبران صلح و آزادی؛ میعادگاه مبارک عشق و حماسه و ایمان! اشتهار تو با تمام دلم وحدت زده است.
در سینه‏ام که یاد داخل می‏ آید، عطر هزاره بوتهی زیتون، مقصود هزار پنجره پرواز، را به دست‏های خسته‏ات هدیه می‏کنم.
عطش و مبارزه، میراث مردان مهذب است و ایثار و ایستادگی، جهیزیه دختران سپیدبخت بیت‏ المقدس.
وقتی پایداری می‏ کنی، نام تو، مشابه زیباترین نوا، از نای بزرگان گیتی آواز می‏ شود.
اشتهار تو، هم‏ صف خوبی‏ هاست… و من، ایران سرفرازم؛ برادر مبارز تو؛ برادر جلال که پیش از تو، بر جنازهی استکبار، آوای پیروزی سر داده است. 
دست‏هایت را به دست من بده تا حرارت دل و اندیشه‏ام، اخوت دین و اعتقاد ما را بوسیله تصویر بکشد.
صدای من را از ایران سرافراز میشنوی.
بگذار از ایران برایت بگویم تا، سینهی پر از خشماش را از استکبار و رژیم غاصب، برایت نشان دهد:
اینجا ایران است…. 
 اینجا ایران است، با مردمانی مردآئین و با تاریخی سراسر عزت و سرافرازی.
و این بیانیه، به منزلهی ادای دینی است از لفظ تبعه غمخوار دردهای بیکرانت، از ملک عاشورایی و مستحکم ایران اسلامی، برای سروهای پایداریات ای سرزمین قرآنی قدس. 
و فرود آوردن سر تسلیمی است بوسیله عظمت و بلندای نام ابد زیبایتای قبلهی اول مسلمین.
ما، امسال نیز در بر در هستیم و، مرهم دردها و بغض هایت؛ با تصاویر امام راحل عظیم الشانی که، آخرین جمعهی ماه فرخنده رمضان را، روز جهانی در نامید تا قلب هایمان، متجاوز از پیش تو کنارت باشد؛ با یاد سپهبد پرآوازهی سپاه مان که آن را قدس نامیدهایم. تا متخاصم بداند که:
قدس شریف را آزاد خواهیم کرد تا جهان بداند که، چه بر طریق هر کوی برزنمان مهیا شویم و چه نه، این پیام همیشگی ماست:
ما بنای کفر اعداء را بوسیله آتش می کشیم
خیمه طغیان و بلوا را به آتش می کشیم
آن زمان بگذشت معنوی فقره بر دنیا کند
ما غرور حکمفرما را به آتش می کشیم
برد موشک های ایرانی کم از سجیل زدودن
با همانها فوج اعداء را به آتش می کشیم
گر زیادی متخاصم غاصب رجز خوانی بطی ء
خانه دادن تپه آویو و حیفا را به آتش می کشیم
ای فلسطین خواهد آمد موسم آزادی ات
ما بوسیله آهی معاند رسوا  را به آتش می کشیم
ای قدس، و ای فلسطین! من صدایت را میشنوم. و امسال نیز، با همان گامهای پرطنین و استکبارستیزیام، معروفیت بلندت را بر تارک دلم حک خواهم نمود، تا دشمن مشترکمان بداند: نابودی از آن اوست و عبث پیروز است. من، تا آخرین نفس، همراه تو، نعره خواهم زد:

اجل بر آمریکا/ مرگ کنار اسرائیل و این فریاد، آرمان من است؛ چه برسر کوی و خیابان کوچک نعره برآورم، و چه درون همچون سالی که پیش رو داریم، از درون خانهام، نعره برآورم.امسال، هر ساختمان ی ایرانی، منزلگاه توست؛ هر ایرانی، برادر تو؛ وخونخواه ملک مشترکمان، قدس.فریاد من را نیز، بشنو و عقیده کن… .
 

انتهای پیام 

دوسالانه معماری و هنر ونیز به تعویق افتاد

به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک تایمز، تقویم دنیای هنر با یکی از بزرگترین تغییرات امسال مواجه شد.  پنجاه و نهمین دوروبر از دوسالانه هنر ونیز به سال ۲۰۲۲ و هفدهمین دوره از معماری ونیز با عنوان «چطور در کنار یکدیگر زندگی خواهیم کرد»  که در ابتدا قرار بود این ماه برگزار شود همچنین به سال ۲۰۲۱ موکول شد.

گردانندگان این رویداد هنری داخل ماه مارس اعلام کردند، بوسیله دلیل اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از عالمگیر ویروس کرونا و ویژگی های مسافرتی تاریخ آغاز برگزاری دوسالانه معماری ونیز از بیست و سوم «می» به بیست و نهم آگوست تغییر می کند، ولی فعالیت این رویداد هنری در همان موعد پیشین یعنی بیست و نهم نوامبر فرجام می یابد. بوسیله این ترتیب درصورت برگزاری این رویداد هنری برابر غرض پیشین، فعالیت شش ماهه دوسالانه معماری ونیز به سه ماه کاهش می یافت.

دوسالانه هنر ونیز معمولا در ماه «می» آغاز می شود، اما تاریخ جدید این رویداد برای سال ۲۰۲۲ سبب شده تا دوسالانه هنر ونیز اندکی زودتر از موعد باقی و از ۲۳ آوریل تا ۲۷ نوامبر برگزار شود.

دوسالانه ونیز که از سال ۱۸۹۵ تاسیس شد، تاکنون چهار مرحله لغو شده است.

انتهای پیام

روایت یک شب شرف متفاوت

به گزارش ایسنا، «مسیح در شب حیثیت»، روایتی از جناب مقام معظم رهبری درون منازل خانواده ‎های شهدای مسیحی کشورمان است.

روایت اتفاقات پیش آمده داخل این دیدارها در قالب داستانی و با استفاده از ناقل ای متفاوت بخاطر هر رمان در بر بهره گیری از عکس هایی دوست داشتنی و دیدنی برای هر بخش، توانسته اثری متفاوت را درون حوزه خاطره نگاری روانه بازار نشر بطی ء. علاوه بر این، گردآورندگان اثر تو هر داستان، نکاتی زیبا درباره شهید، خاطرات و نحوه شهادتش آورده اند که باعث می شود خوانندگان آن بیشتر با قهرمانان کشورشان آشنا شوند.

این اثر را مؤسسه فرهنگی خاطرجمعی جهادی یا همان انتشارات صهبا تو ۴۹۶ ورق بهچاپ رسانده است.

تو بخشی از این تاریخچه که به درگاه آیت الله العظمی خامنه ای تو منزل شهیدان هایقان و ادموند موسسیان و منزل شهید گاگیک تومانیان در کتاب ۷۷/۱۰/۱۱ اختصاص دارد؛ می خوانیم: «زمستان سردی است، برف و خنک خیابان ها را پوشانده؛ اما گرمای ماه رمضان به بالا فصیح است. شب های نوزدهم و بیست ویکم گذشته و امشب شب بیست وسوم است؛ شبی که احتمال حرمت بودنش، از دوشب قبل بی قراری بیشتر است. پس بخاطر هر مسلمانی، امشب باید بنیادی ترین شب سال باشد. باارزش ترین ماه سال، ماه رمضان و بالاترین شب ماه رمضان، شب قدر است. شبی که سرنوشت سال آینده ی کامل آدم ها در آن نوشته می شود. این شب ها اثر جزیی و بوی عزا غصه دارند. این پنجمین شب است که پیاده شدن مصیبت حضرت علی(ع)  سرشک می ریزیم.   

قدیم تو شب های حیثیت به این فکر می کنم که دعاها و درخواست های آستان مالک در این شب ها چیست؟   

به امشب مراد بسته ام و دستور کار چیده ام و زمان بندی کرده ام؛ بسیار اعمال، آداب و خواسته دارم. باز اندوه با خود می اندیشم که غلام ناچیز، این همگی حاجت دارم، رهبرمان با این همه دغدغه برای انقلاب و کشور و جهان اسلام، چه شرایطی در شب جاه دارند. چه پروگرام ای ریخته اند؟ و کدام عمل را برای تقرب به رب مناسب نمدار یافته اند؟

تو همین فکرها هستم که صدای تلفن بلند می شود. از دفتر است، گفته می شود که امشب برنامه ی رفتن به منازل قوم ی شهدا داریم.

عجب! امشب؟! با دلخوری و خوف از این فرصت سوزی، خودم را به دفتر می رسانم. با رویت فضای عزادار شهر و مردمی که بوسیله جانب صومعه لول می کنند، ناراحتی ام بیشتر شده؛ خداوندگار را که می بینم و سلام می کنم، همه ی این فکرها از ذهنم پیاده شدن می رود، فضای آستان ایشان دلم را پُر می کند… 

دنبال سر سید از پله های خانه بالا می رویم، متوجه می شویم این خانواده دو شهید دارد؛ بی قراری پسر و غم بابا. 

پسری بیست ساله موافق در ایستاده. بهت زده، جواب سلام آقا را می دهد! بانویی شصت و چند ساله، چند وهله تعاقب شیوه هم، مشت پاچه بوسیله مالک می گوید: «بی نهایت دلگشا آمدید، خیلی خوش آمدید».  
[و این آغاز اولین دیدار آن شب است] »

انتهای پیام

یادداشت سخنگوی شانس تو پاسداری فردوسی

به گزارش ایسنا، متن یادداشت علی ربیعی به شرح مافوق است:

«ما، اغلب بر این اعتقاد هستیم که تاریخمان را جنگاوران، حاکمان و فاتحان باریک اند و این آنها هستند که هویت سرزمینمان را رقم زده اند. تاریخ، اما ورق منظره روزها محو. کتاب با فرهنگ آمیخته می شود و به دودمان های بعد اینده منتقل می شود.

من فکر می کنم این ادیبان، شاعران، نقاشان، موسیقی دانان و معماران هستند که تاریخ و هویت ملی ما را می سازند.

داخل این میان، بی شک فردوسی هنرمند درخشان هویت ایرانی ماست. داستان ها و برنده بازی های آنها، حیات فرهنگی و اجتماعی را تداوم می بخشند و فصل مشترک کنش جمعی برای کسانی که تو یک سرزمین زیست می کنند را پدید آورده و مفهوم «ما» را لباس می دهند.

فردوسی ستاره تابان هویت ساز و پدیدآورنده فصل مشترک بین همه ما ایرانی هاست.

فردوسی به گذشته ها فرع ندارد بلکه حرفی نو در همگی عصرها و زمان هاست. دانایی و توانایی سروده شده توسط فردوسی در عصری که کشورها با تیغ و شمشیر گشوده می شد، عملی ای فراتر از دوروبر تاریخی او و رهنمودی برای همه سلاله هاست.

امروز به سرانجامِ فردوسی هم که می اندیشیم، انگار این اسطوره پرغصه برای همگی فرهیختگان این سرحد و بوم تکرار شده است.»

انتهای پیام

از پاسپورت اشتی تا باز شدن مرزها

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از سی ان ان، در تایلند، جایی که گردشگری ۱۸ درصد از تولیدات ناخالص تویی را درون برمی گیرد، مقامات این کشور ۶۵ درصد کاهش را برای شمار گردشگران پیش بینی کرده اند.

تو ماه آوریل، طولانی پروازهای بین المللی تایلند متوقف شد و بوسیله دنبال این شرایط، کسب و کار بسیاری از افراد با مشکلات جدی مواجه شد. برای شهید درآمد روزانه یکی از فروشندگان سوغاتی داخل تایلند که پیش از دعوا ویروس کرونا به ۳۰۰ دلار می رسید این روزها به ۲ دلار کاهش یافته است.

با حیات این قبیل مشکلات اقتصادی، کشورهای مختلف سراسر دنیا به دنبال راهی برای احیای مجدد کسب وکارهای وابسته به گردشگری هستند.

برای مثال، مقامات نیوزیلند و استرالیا نمایش طرحی بخاطر خلق کردن امکان عروج شهروندان دو ناحیه بوسیله یکدیگر داخل شرایطی که این تصمیم بی خطر باشد را در نظر گرفته اند. البته به نظر می رسد طرح پیشنهادی نیوزلند و استرالیا تا چند ماه آینده بی قراری تکمیل نشود.

کارشناسان معتقدند توفیق چشمگیر این طور طرح هایی به سال ها زمان نیاز دارد. همچنین این ظن را مطرح کرده اند که شاید هیچ گاه نتوانیم همچون گذشته سفر کنیم.

اگر بخواهیم نتیجه این طرح ها را در کوتاه مدت داخل رویت بگیریم، تماشاگر فعالیت دوباره گردشگری به رخ منطقه ای خواهیم حیات.

 در اروپا نیز استونی، لتونی و لیتوانی اعلام کرده اند مرزهای تویی سندیت را از پانزدهم «مِی» به روی شهروندان سه قلمرو باز خواهند کرد.

کارشناسان معتقدند بخاطر بسیاری از کشورها، امتداد اعطا کردن قرنطینه گزینه ای بلند مدت ازاله و بازکردن تدریجی مرزها درون آینده نه چندان دور رخ خواهد داد.

بوسیله گفته «ماریو هاردی» یکی از اعضای هيئت قانونگذاری مسافرتی آسیا و اقیانوسیه، ویتنام و تایلند نیز می توانند در ماه های آینده طرح مشابه نیوزیلند و استرالیا برای تبادل گردشگر را در رخصت کار قرار دهند.

«برندون سوبی» کارشناس سفر نیز معتقد است زمانی که کشورها به پشت کشوری برای تبادل گردشگر هستند، چند نکته را داخل نظر خواهند گرفت که دون کنترل درآمدن ویروس در آن کشور و یا سزاوار سرزنش اعتماد وجود داشتن آمار نمایش شده در خصوص مبتلایان به ویروس کرونا را شامل خواهد شد.

«بنجامین ایکوئینتو»، جغرافی دان گردشگری دانشگاه هنگ کنگ، معتقد است کشورهایی که روابط ژئوپلیتیک قوی داشته باشند در  این طرح شبیه همکاری خواهند داشت. برای شهید نیوزیلند و استرالیا روابط دیپلماتیک قوی دارند بنابراین انبازی با یکدیگر در طرح تبادل گردشگر قانون دان است.

اما پرسیدن بنیانی این است که همدستی چین به عنوان بزرگ ترین منبع گردشگری بین المللی کدام کشور خواهد بود.

تحقیقات نشان می دهد چینی ها بیشتر تمایل دارند به مناطقی که نسبت به آن ها آشنایی دارند، عروج کنند. بنابراین می نبوغ انتظار داشت، تایلند که سالانه میزبان ۱۱ میلیون گردشگر چینی است از جمله بدوی کشورهایی باشد که روابط گردشگری با چروک را از سر بگیرد.

اما بحران موجود برای کشورهایی که بوسیله شدت به مرزوبوم گردشگری وابسته هستند، لزوم ایجاد تعادل بین نگرانی های مرتبط با اشتی جامعه و مشکلات اقتصادی را می طلبد. تا اینکه اگر کشوری ناچار به افزودن تبادل گردشگر باشد لزوما به این ذهنی نیست که با هجوم شمار زیاد گردشگران مواجه شود.

تدابیر مختلفی را در پهلو تبادل گردشگر می توان در نظر گرفت. برای مثال تایلند طرح گلچین مناطقی مشخص بخاطر پیشگاه گردشگران خارجی را در نظر دارد که به این ترتیب، گردشگران فقط در یک منطقه مشخص همچون یک جزیره محضر خواهند داشت.

از دیگر طرح های پیشنهادی به استفاده از «پاسپورت مصونیت» توسط مسافران می قابلیت اشاره کرد که به دستیار آن، افرادی را که از ابتلا به ویروس کرونا داخل حمایت هستند می قابلیت وقوف کرد.

البته چروک اندوه اکنون از نسخه ای مشابه یعنی «کد کیوآر» بخاطر معارفه از وضعیت سلامت شهروندان هنگام ورود بوسیله اماکن اشتراکی استفاده می کند.

با این حال استفاده از «پاسپورت مصونیت» به این فرضیه که افراد بهبود یافته از کرونا مجددا گرفتار این ویروس نمی شوند، بستگی دارد. بر ماخذ اطلاعات منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت، در حال فراهم هیچ شواهدی از وجود آنتی بادی بخاطر جلوگیری از ابتلای مکرر فرد به ویروس کرونا کشف نشده است.

انتهای پیام

چاره ای جز آزادسازی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ نیست؟

به گزارش ایسنا، فرکانس های امواج رادیویی یک منبع مهم کمیاب است که تو همه کشورهای جهان درون وارستگی نصیب و قسمت ها قرار دارد و مدیریت آن در همه کشورها، ماهیتی حاکمیتی دارد، اما بر اساس هنجار داخلی کشورها، به بهره بردارانی نظیر اپراتورهای تلفن همراه واگذار شده است. در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی پیاده شدن ماخذ قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب مخزن داری بی مو کشور واریز می شود.

همگی کشورها برای روزی برداری از بسامد و نیازمندی شبکه های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین المللی هيئت قانونگذاری بین المللی مخابرات (ITU) هستند. عدم تمکین از این استانداردها می تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به ویژه داخل مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.

در ایران، متولی اصلی مدیریت فضای فرکانس، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که درون چارچوب قوانین و هنجار داخلی، بین المللی، طرح های توسعه ای، مباحث امنیتی و الزامات تجاری آن را به روزی برداران مختلفی از جمله اپراتورهای تلفن همراه، نیروهای نظامی و انتظامی واگذار می کنند.

راه اندازی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از بهره برداران فضای تناوب کشور است. این سازمان بوسیله برهان برخورداری انحصاری از حق پخش همگانی برنامه های رادیویی و تلویزیونی تو ایران بازه فرکانسی ۴۷۰ مگاهرتز تا ۸۶۲ مگاهرتز را در اختیار دارد و تا سال ها باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز داخل این بازه را به عنوان فراگیرترین باندهای فرکانسی موجود در کشور، بخاطر پوشش حداکثری دستور کار های تلویزیونی صداوسیما درون سراسر شهرها و روستاها بوسیله صورت آنالوگ، تو اختیار داشت. با هدف جلوگیری از ایجاد تداخل تو دستور کار های تلویزیونی در آن زمان حق بهره برداری از این باندهای فرکانسی، به نعوظ اختصاصی داخل جوانمردی این راه اندازی قرار گرفت.

ویژگی های باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز چیست؟

این باندها، شعاع فراخ تری را پوشش می دهند، بنابراین هر اپراتور کاربری که بتواند خدمات ارتباطی خود را پیاده شدن این بسترها عرضه کند، به تجهیزات کمتری حاجت دارد؛ سرمایه گذاری مورد حاجت برای حداکثرسازی پوشش شبکه را بوسیله شدت کاهش می دهد؛ از رویت فنی، توان خاصیت بیشتری دارد، مثلا مشکل آنتن دهی در درون بیشتر ساختمان ها یا در جاده های بین شهری محلول می شود، با سرعت بیشتری می توان خدمات بهتری را به کاربران ارایه کرد، نفقه تمام شده خدمات برای اپراتورها و انسان کم می شود، ترافیک و اختلال کنونی ناشی از غلظت در فرکانس های کنونی کمینه می شود، مثل افزایش دو لاین تازه بوسیله یک اتوبان و بسیاری از روستاهای ایران به سادگی و با هزینه کمتری به اینترنت و خدمات ارتباطی دسترسی پیدا می کنند.

باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ ، تا سال ها تو همه کشورهای جهان بخاطر پوشش شبکه های آنالوگ در اختیار شرکت های پخش کننده دستور کار های تلویزیونی اعم از دولتی و خصوصی صبر داشتند، اما از ۱۴ سال قبل بوسیله تدریج با دیجیتال شدن این شبکه ها و کاهش نیاز فرکانسی پخش برنامه های تلویزیونی به اندک از یک سوم، از یک شعاع امکان ارسال چندین برنامه تلویزیونی دیجیتال روی یک کانای فرکانسی سابق فراهم و از سوی دیگر با بسط شبکه های موبایلی و فردی منابع فرکانسی، کارکرد این باندها توسط شبکه های پخش تلویزیونی راکد و تو اختیار اپراتورهای موبایلی راحتی گرفت.

داخل ایران نیز، گذر از شبکه های آنالوگ بوسیله دیجیتال، در بیشتر فرستنده های تلویزیونی روی داده و تنها تعداد قدری از آنها، هنوز آنالوگ مانده اند و همچنین بخش های کوچکی از مناطق کشور، نیازمند استفاده از این باندهاست که با تکنیک ها و تدابیری شایان مدیریت است. تو حال فراهم صداوسیما از ۱۲.۸ درصد ظرفیت طاس باند فرکانسی (۴۷۰ – ۸۶۲ مگاهرتز) و ۲.۶ درصد از حجم باند ۷۰۰ – ۸۰۰ مگاهرتز که در اصالت دارد، استفاده می یواش و با بود بلااستفاده بودن بسیار از ۹۷.۴ درصد حجم ارزشمندترین باندهای فرکانسی، حاضر به آزادسازی این باندها داخل این مسیرها ازاله.

بوسیله باور کارشناسان این موضوع داخل شرایطی که ظرفیت های ارتباطی کشور بوسیله دلیل تحریم ها، قابلیت کم سرمایه گذاری برای ارتقای تکنولوژی های جدید، حداکثرسازی پوشش شبکه های همراه و نیز پاسخ به نیاز چند طبق شده مردم داخل یکی از بحرانی ترین دوروبر های اقتصادی و اجتماعی کشور، بلااستفاده نگه داشتن یک حجم حیاتی داخل قلمرو را به یک پرسیدن و چالش مهم بدل کرده است.

چرا دعوای صداوسیما و وزارت ارتباطات رفعت گرفت؟

شمار کاربران اینترنت سیار، ظرف پنج سال گذشته از ۳۰۰ هزار به ۷۵ میلیون اضافه یافته، یعنی ۲۲۵ برابر شده است. ظرفیت پهنای باند بین الملل داخل همین فاصله از ۱۲۲.۶ گیگابیت به ۴۰۰۰ گیگابیت بر ثانیه افرایش یافته است. زیرساخت های ارتباطی همچنین بین ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ طبق داخل جزء فیبر، پهنای باند درون و بین الملل افزوده شده است. فناوری های ارتباطی مدام بوسیله روزتر شده اند و ظرف ۱۰ سال از نسل دو به نسل سه و چهار تحول یافته اند. اپراتورهای خصوصی و بخت درون مجموع سرمایه گذاری متناسب توجهی در ارتقای فنی و زیرساختی ارتباطات در ایران ادا داده اند.

با بود این، تحول نسل های تلفن همراه و فراگیر شدن فناوری ساخت گوشی های هوشمند تو بکلی جهان، کاربران را به انتقال ویدیو به جای متن و عکس قادر کرد و استفاده اینترنت هر بی مانند را به چند ۱۰تا چند صدبرابر افزایش رحم. از طرفی پدیده ای همچون کرونا، که عزب قید یک ماه میزان مصرف اینترنت داخل ایران را دو موافق کرده است، مجموعه حجم های احتیاطی و ذخیره شده به خشکی امدن بنیاد پیش بینی ها را اشغال و ضیق به خشکی امدن شبکه زیرساخت های ارتباطی، احتیاج مبرم بوسیله آزادسازی همه حجم های موجود را ضروری کرده است.

مصرف از خدمات تصرف وکارهای آنلاین، آموزش های روش دور و رمزی دانشگاه ها و مدارس، جایگزینی ارتباطات مجازی بوسیله جای خلط های فیزیکی و حضوری، دورکاری کارکنان داخل منزل، نیاز مبرم به اطلاع یابی و سرعت روند های وقوف رسانی و خبری از ضابطه شبکه های اجتماعی، نیاز بوسیله تفریح و سرگرمی های آنلاین برای کودکان و بزرگسالان زیرساخت های ارتباطی را بوسیله یک زیرساخت ملی، فراگیر و حیاتی بدل کرده است.

در این شرایط، فشار بی زنهار به زیرساخت هایی که در شرایط عادی باید هموار با ۷۰ درصد ظرفیت خود، فرمان کنند و برای جلوگیری از اختلال و حفظ کردن چونی ارتباطات، اندکی از این ظرفیت را به خشکی امدن بن استانداردهای جهانی خالی و عاری مصرف نگه دارند، عرشه جنین تقاضا و پاسخ به نیاز اشتراکی جامعه، به مرز اشباع رسیده است و مولود چنین وضعیتی بطی ء شدن روند تبادلات و ناخرسندی مردم از وضعیت موجود است. در این شرایط، سریع العمل ترین، مقرون به صرفه ترین، عقلانی ترین و تجربه شده ترین وضع ارتقای حجم موجود، استفاده از حجم خالی و بلااستفاده ای است که در اختیار صداوسیما الباقی است.

وزارت ارتباطات چه می گوید؟

وزارت ارتباطات خود را متولی قانونی مدیریت فرکانس تو کشور می داند و در وضعیت اضطراری با جابه جا کردن فدایی از بازیگران یا خدمات ارایه شده به خشکی امدن بستر بسامد کشور، این منبع ملی را مدیریت می بطی ء. بر بنیاد بند ۲ ماده وظایف و اختیارات این دستگاه، همه روزی برداران فضای فرکانسی داخل کشور، عاری استثنا باید از مرجع قانونی مقررات گذار در این شالوده یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، پروانه روزی برداری از فضای فرکانسی کشور را دریافت کنند و کامل حقوق مکتسبه مولود از خرید این لب نیز به خرمن بازمی گردد.

وزارت ارتباطات پارسا است که فرکانس یک عین ملی است و مدیریت آن به صورت یکپارچه به این دستگاه ودیعه شده است. استعمال (و نه مالکیت) باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز بوسیله صداوسیما پیاده شدن اساس نیازی بود که کتاب آن به عادت آمده است و در نتیجه مدیریت فرکانس یک بار دیگر باید یکپارچه تو خدمت مردم باشد و منافع ناشی از بهره برداری به جای بلااستفاده ماندن شبیه همه کشورهای جهان به مردم کشور بازگردد.

تحلیلگران بر این باورند که مادامی که مباحثه بر سر اموال عمومی است، مالکیت کنار یک منبع اشتراکی بی معناست و تو واقع موسسه صداوسیما، نیروهای مسلح، اپراتورهای تلفن همراه و سیار بهره برداران پیاده شدن زمینه پروانه های زمان دار و قابل تجدیدنظر، از این منبع نصیب مند می شوند. از سویی، پروانه یکروز برداری ابزاری برای مدیریت بهینه منابع محدود تو شرایط عادی و اضطرار و به برهان ماهیت فرکانس، واجد بها اقتصادی، امنیتی و سیاسی است که تداخل در آن می تواند امان یک ملک یا جان افراد را به خطر اندازد و از این رو مدیریت فضای فرکانسی در همه جای دنیا با بخت هاست.

دایره صداوسیما چه می گوید؟

صداوسیما متقی است که بر اساس ماده ۱۴ سر وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، این سازمان از شمول نظارت این وسیله مستثنی و مالک باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ شده است و داخل مولود هرگونه یکروز برداری ثانوی، باید تحت جوانمردی و با هماهنگی این سازمان باشد. درون حالی که به گفته کارشناسان، خیر تنها در ایران که درون همگی جای جهان، هیچگاه نصیب بردار دایمی برای فرکانس حیات ندارد و همگی روزی برداران به طور مستمر از دولت ها پروانه بهره برداری دریافت می کنند. نکته حائز شکوه اینکه صداوسیما برای روزی برداری شخصی از باندهای مذکور پروانه پخش همگانی ندارد و حقوق قانونی ملت بابت اجاره تناوب را نیز از سال ۸۰ به مبلغ هنگفتی صیقل نکرده است.

علاوه بر این، ماده یک، قانون استفاده از بی سیم های عام و غیرحرفه ای، هیچگاه فوق العاده برای ضرورت اخذ مجوز از راه اندازی تنظیم هنجار قایل نشده است. نیروهای مسلح، که همچون صداوسیما تو ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزرات ارتباطات، دربرگیرنده تصریح اشتهار در واگذاری فرکانس است، تو متابعت از ماده یک همین قانون که هیچ فوق العاده را شامل نشده، با اخذ پروانه رادیویی از سازمان انتظام هنجار به یکروز برداری از فضای فرکانسی کشور مشغول است.

صداوسیما ۱۰ سال است که می گوید برای پخش همگانی سه گانه بعدی (۳D) و UHD درون آینده محتمل، به این باندهای فرکانسی نیاز خواهد یافت. در حالی که خیر عزب راه اندازی صداوسیما در ایران که هیچ رسانه خارجی درون جهان تاکنون مظفر بوسیله پخش برنامه های سه بعدی نشده اند و تولید تلویزیون های سه گانه بعدی از سال ۲۰۱۰ حاکی از انقراض تجاری این پروژه در سطح جهان است. پخش UHD همچنین بوسیله دلیل پوشش محدود و نیاز به برگ گران مقدار و پهنای باند فرکانسی بزرگتر، تاکنون نوبت چندانی نداشته است.

صداوسیما به اندکی از پیوست کار رییس پیشین این دایره اشاره دارد که درون آن استعمال از طیف فرکانسی بخاطر ارتباطات مخابراتی به صلاح دانسته نشده است. ولی با توجه به ابلاغ این حکم بوسیله سازمان صداوسیما، تعمیم شلنگ آن نیز بر دایره مذکور صادق است و ممنوعیت فوق برای همان دستگاه صادر شده و وظایف و اختیارات سازمان انتظام هنجار در تضاد با حکم مذکور زدودن. با توجه به این که صداوسیما خود رأسا به عقب راه اندازی اپراتور با استفاده از این پتانسیل فرکانسی بود، ابلاغ این حکم بوسیله منزله منع صداوسیما از تداخل در وظایف نوبت بوده است.

سرانجام آنکه صداوسیما می گوید بودجه کافی برای ادای تکلیف قانونی خود در کامل کردن گذر از دوچرخه آنالوگ بوسیله دیجیتال را ندارد. درحالی که تامین این هزینه، از محل آزادسازی باندهای فرکانسی مورد نظر انجام پذیر است و بارها از لفظ دولت به عنوان یک نحو حل پیشنهاد شده است، ولی با وجود مکاتبات و نشست های پیاپی هیچ دستور کار عملیاتی و اجرایی درون این ماخذ ارایه نشده است.

چه پیگیری هایی شده است؟

از هنگام امضای توافقنامه پخش ندا و تمثال دیجیتال (GE۰۶) که در سال ۲۰۰۶ در مقر اتحادیه بین المللی مخابرات در ژنو سوئیس توسط مسئولین سازمان صداوسیما و سازمان تنظیم هنجار به صحه رسید (حدود ۱۴ سال قبل)، سازمان تنظیم مقررات بوسیله نعوظ مستمر مکاتبات و پیگیری هایی را برای اجرای این توافق نامه بین المللی در عبور صداوسیما از شبکه های آنالوگ بوسیله دیجیتال اجرا داده و با نزدیک شدن به سررسید تعهد مورد نظر درون سال ۲۰۱۵ بر شدت این پیگیری ها افزود، اما صداوسیما از پاسخگویی و التزام به این اصلاح ارتشی زده است.

در واقع می استعداد گفت این اتفاق تو تک غالب فرستنده های آن سازمان روی داده است و فقط شماری از این فرستنده های آنالوگ در فداکار مناطق کوشا هستند. وزارت ارتباطات پارسا است کل ظرفیت مورد استفاده در باند فرکانسی ۷۰۰ – ۸۰۰، حدود ۲.۶ است و درون خراج ۹۷.۴ درصد سرمد الباقی آن دوباره باید به مدار مورد نیاز استعمال اشتراکی بازگردد. علاوه به خشکی امدن آن روش های متخصص جایگزینی بود دارد که به کمک نصب فداکار تجهیزات می استعداد به جای پوشش عمومیت از تجهیزات پخش منطقه ای مصرف کرد و پوشش مناطق جعرافیایی مورد احتیاج را حزن مطمئن کرد.

وزارت ارتباطات با کمال مطلوب استیفای حقوق آدم و ایفای شهریه خود داخل مدیریت بهینه فضای فرکانسی کشور، مکاتبات و اقدامات متعددی با شعار حل این نفاق انجام داده است. از جمله طرح مساله در شورای برجسته کنف ملی در دی ماه سال ۹۲ برای التزام دایره صداوسیما بوسیله تسریع تو دیجیتالی شدن پخش همگانی و آزادسازی باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز. این شورا موارد مذکور را در دی ماه همان سال بوسیله سازمان صداوسیما ابلاغ کرده ولی تاکنون بی نتیجه باقی مانده است.

راه اندازی انتظام مقررات، این مساله و تبعات اقتصادی، اجتماعی و دیپلماتیک آن را در آذر ماه سال ۹۵ طی یک مجله بوسیله معاونت هماهنگی و بازرسی راهبردی رییس جمهوری ارسال و درخواست برگزاری یک جلسه برای محلول و فصل مساله کرد. طرح مساله بوسیله درخواست سازمان تنظیم مقررات در ستاد قناعت مقاومتی، منجر به برگزاری نشستی در دکه هماهنگی و رفع فرق دستگاه های دولتی شد اما تاکنون بی خراج مانده است.

مکاتبات وزارت ارتباطات با مجلس شورای اسلامی منجربه تدارک گزارشی توسط مرکز تحقیقات مجتمع درباره باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز و اختلافات موجود شد. توصیه این مرکز، ضمن پافشاری بر ضرورت آزادسازی این باندها، تشکیل کارگروهی برای حل وفصل مساله بوده است. این وصیت نیز تاکنون نتیجه ای تو پیاده شدن نداشته است.

تهدیدهایی که تو پیش هستند

کشورهای همسایه ایران در سال های گذشته استفاده از باندهای فوق را از پخش صوت و تصویر بوسیله درخت سرو موبایل تغییر داده اند، بوسیله دلیل تداخلات احتمالی در مناطق مرزی آنها بوسیله صورت مکرر خواهان نشست های جمعی و اختصاصی با ایران بخاطر حل این مساله هستند. اما ما در این نشست ها غایبیم زیرا صداوسیما تکلیف باندهای مذکور را فاحش نمی درنگ و ما تنها کشوری هستیم که یک تکه از باند فرکانسی آن در جوانمردی  پاسبان قانونی آن یعنی دولت نیست.

لیس تمکین ایران به تعهدات بین المللی خویشتن تو سطح مجامع مهمی همچونITU ، قدرت ملک در صیانت از منافع ملی را درون عرصه مهمی همچون ICT کاهش می دهد. دولت ایران و سازمان صداوسیما درون سال ۲۰۰۶ ، توافقنامه موسوم به ژنو ۲۰۰۶ (GE۰۶) را صحه کرده اند و این سازش نامه کشورهای امضاکننده را مکلف کرده تا اوایل سال ۲۰۱۵ (یعنی ۹ سال سپس) باید فرستنده های آنالوگ خویشتن در باند UHF را به دیجیتال بدل کرده باشند. ولی باوجود پیگیری های دوباره درون خصوص عمل بوسیله این معاهده، صداوسیما از خاموش کردن فرستنده های آنالوگ خود انکار کرده است.

کشورهای همسایه درون جنوب و خصیصه کشور در حال مذاکره و طراحی مصرف هماهنگ از این باندها برای شبکه های موبایل هستند ولی با وجود مکاتبات بی حد با سازمان صداوسیما برای گلچین بلوغ استفاده از این باندها در سرزمین و تعامل با این سازمان جهت حضور در این جلسه ها بخاطر حفاظت از منافع ملی، آن راه اندازی از این کار خودداری می کند، در حالی که عدم مشارکت در تصمیمات منطقه ای باعث زیان منافع ناحیه و تصمیم گیری بدون درگاه ایران خواهد شد.

فشار متجاوز از حد بر شبکه های مخابراتی می تواند باعث آسیب به زیرساخت های ارتباطی شود. در شرایطی که زیرساخت های ارتباطی قلمرو دون نفوذ کرونا و ارتقای دو انطباق سرانه کاربرد کاربران، پایین تر فشار زیادی فراغت دارد، آزادسازی کامل باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز منجر بوسیله افزایش ۱۵ درصدی ضریب نفوذ باند پهن داخل کشور خواهد شد.

فشارهای اقتصادی، حاجت به اینترنت مناسب و باکیفیت را بیشتر می بطی ء. پهلو هیچکس پوشیده نیست که اثرات زیانبار تعطیلی فدایی مشاغل در همه جهان و از یکسره ایران، پیامدهای ناگوار اقتصادی به همراه خواهد داشت و تو نتیجه استفاده حداکثری از قابلیت ارتباطی سرزمین برای ارتقای دسترسی آحاد مردم در بخش کسب وکارهای آنلاین، آموزش های آنلاین، نشریات آنلاین و افزایش سرگرمی های آنلاین (فیلم، بازی، موسیقی) به یک نیاز ملی بدل شده است.

همچنین با توجه به آشفتگی وضعیت اقتصادی و جنگ مالی داخل همه پاره ها، خانوارها برای تامین نیازهای روزانه از یکسره مطمئن خدمات ارتباطی خود با اشکال هایی روبه رو هستند. در این شرایط، تلاش برای کاهش هزینه های خانوار همراه با ارتقای کیفیت خدمات، یکی از پیش مقاطعه های مهم ارتقای کیفیت عمر افراد تلقی می شود.

فرصت هایی که از دست رفت

در شرایطی که حاجت به حفظ اشتغال خواه ایجاد شغل های تازه، تقدم شروع جامعه ایران است، زیرساخت های ارتباطی، مناسب ترین و مطمئن ترین راه ایجاد و توسعه اشتغال های تازه است. اضافه هر ۱۰ درصد ضریب نفوذ تلفن همراه، ۱.۵درصد به نصیب وری نیروی فرمان می انجامد. هر میلیون دلار سرمایه گذاری داخل مرزوبوم باند پهن بی سیم حدود ۲۰ شغل و در مملکت بی سیم غیر باند پهن، ۱۴.۵ شغل و به نعوظ اشتراکی نیز ایجاد هر اشتغال در حوزه ۶.۵ ،ICT  اشتغال تو سایر مرزوبوم ها ابداع می یواش.

بر شالوده داده های بانک جهانی، افزوده شدن ۱۰ درصد به ضریب فایده تلفن همراه، بین ۰.۶ تا ۲.۱ درصد بوسیله تولید ناخالص ملی و سه درصد به خلق کردن شغل منجر می شود. همچنین به خشکی امدن بنیاد مطالعات GSMA، تخصیص باند فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگاهرتز (باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰) بوسیله شبکه های پهن باند و تلفن همراه، ۱۰۰۰ میلیارد دلار سودآوری برای کشورهای آسیا و اقیانوسیه دربرخواهد داشت و میلیون ها شغل ساختن می بطی ء. فناری نسل پنجم همراه  یا ۵G نیز داخل راه است و بخاطر اسلوب اندازی این فناوری، باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز یکی از زننده ترین و کم قیمت ترین زیرساخت های مورد نیاز را تامین می کند.

ایران کشوری پهناور با ۱۶ قلمرو همسایه آبی و سماوی است، فرصت های ابونمان منابع از جمله بسامد و پهنای باند، می تواند پیوندهای منطقه ای و گفت وگو با همسایگان را تقویت نرم. این فرصت در آستانه تبدیل به یک تهدید بزرگ است. در حال حاضر اکثر، همسایگان ایران، باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز خویشتن را به موبایل پهن باند اختصاص داده اند.

واگذاری باندهای یادشده برای استفاده خدمات موبایل باعث افزایش ۹ برابری بهره وری اقتصادی و ۴۰ یکسانی شغل زایی حاصل از این باندها در مقایسه با استفاده آنها برای پخش صوت و تصویر خواهد شد که به شدت مورد نیاز کشور است و تنبلی در آن باعث هدررفت منابع خواهد شد. افزوده شدن ۱۰ درصد بوسیله ضریب واکنش تلفن همراه، بین ۰.۶ تا ۲.۱ درصد به تولید ناخالص ملی و سه گانه درصد به ابداع اشتغال منجر می شود.

اختلاف علنی وزارت ارتباطات و صداوسیما

با عمومی شدن تباین وزارت ارتباطات و اداره صداوسیما، شبهه هایی درباره چرایی این موضوع مطرح شده است. شبهه اول این است که وزرات ارتباطات می خواهد از آب گل آلود کرونا ماهیگیری کند، وگرنه امکان زودهنگام مصرف از باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ امکان پذیر حلق. این درون حالی است که کسی نمی داند مجادله کرونا چه وقت دست از سر ما برخواهد داشت. مدعیان در این باره چنان سخن می گویند که گویی کرونا میهمان یکی دوهفته است و زیرساخت های ارتقای موبایل پیاده شدن باند ۷۰۰ و ۸۰۰ نیازمند چند ماه زمان است.

درون حالی که با تصور تحقق خداحافظی زودهنگام با کرونا، اثرات اقتصادی و مدنی آن تا همین حین به خشکی امدن اقتصاد ایران و گیتی چنان است که باز هم مسیری جز توسعه تصرف وکارهای دیجیتال، افزایش نفوذ اینترنت و دورکاری، ایجاد کسب وکارهای خانگی، پاسخ به نیازهای موج جدید کاربران اینترنت (مثلا سالمندان درون تامین نیازهای روزمره) برای گشایش شرایط کلی کشور وجود ندارد.

تو واقع کرونا، آغاز یک نهضت جدید تو رویکرد آدم به فضای دیجیتال وجود اما با رفتن کرونا، هیچ چیز به گذشته بازنمی گردد. در خراج نیاز به استفاده از فرکانس های ۷۰۰ و ۸۰۰ ، از بی قراری اکنون تا آینده دوردست یک نیاز فوری است. مگر آنکه همراه با کرونا، بایکوت ها غصه حذف شوند، شاخص های فضای تصرف وکار بهبود یابند، فرصت های تنخواه گذاری داخل کشور ارتقا یابند، تنخواه گذاران خارجی وارد بازار شوند، تخصیص مخابرات پهلو کابل مسی برداشته شود و انبوهی از تبدیل در وضعیت موجود که خویشتن معجزه بزرگ دیگری است.

در ذات حال، مدیران موسسه تنظیم مقررات و اپراتورها، هردو معتقدند که استفاده از این باندها، به ویژه تو شهرهای مبصر حداکثر به سه هفته زمان نیاز دارد و ظرف این مدت می توانند از این باند بخاطر ارتقای پوشش اپراتورها استفاده کنند.

شبهه دیگر این است که وزارت ارتباطات، به جای اهتمام به ترقی زیرساخت ها در سال های گذشته، پای باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ را به میان کشیده است. درحالی که این باندها تو وضعیت فعلی می توانند حداکثر ۳۰ درصد از ظرفیت کنونی را ارتقا دهند و این دقیقا همان چیزی است که برای ارتقای چونی اینترنت موبایل بدان نیاز است. اما بوسیله اذعان وزارت ارتباطات، در کشش عزب پنج سال، تعداد مشترکان اینترنت موبایل درون ایران از ۳۰۰ هزار نفر بوسیله ۷۵ میلیون نفر ارتقا یافته و ظرفیت پهن باند داخلی، همان چیزی که زیرساخت شبکه ملی معلومات را تشکیل می دهد، ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است.

انحصاری که مانع توسعه است

ابهام دیگر اینکه وزارت ارتباطات، باید بخاطر ترقی اینترنت ثابت برنامه ریزی می کرد تا مردم سرویس ارزان نم و باکیفیت تری اخذ می کردند. درحالی که خبط در واگذاری مخابرات و انتقال تونل های زیرزمینی و سیم مسی بوسیله مخابرات ایران، انحصار ایجاد کرده است. مخابرات ایران داخل این سال ها از منفعت خود، اقساط خرید همکاری را صیقلی کرده و از توسعه سرباز زده و این انحصار، جلوی توسعه سایر رقبا را هم گرفته است. برای حل این چالش بارها پیگیری شده و آخرین وهله همچنین این موضوع تو سر بودجه سال ۹۸ طرح شده بود که اقبال آن را به شورای هم چشمی ارجاع قسط. تا موضوع انحصار مخابرات حل نشود، وضعیت اینترنت خانگی گشایش نخواهد یافت.

با حیات این شرکت های مخابرات ایران و اپراتورهای ثابت نیز با درک وضعیت کنونی، توسعه اینترنت پرسرعت همانند VDSL  را در اذن فرمان قرار داده و در برخی شهرها تیمار شروع به کار کرده اند. داخل حال حاضر همچنین اینترنت موبایل متعدد گران تیز از اینترنت ثابت نیست. توسعه اینترنت سیار در وضعیت کنونی همچنین درون کنار اینترنت مدلل لازم است. اپراتورها بخاطر ارتقای ظرفیت فعلی خود با باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ می توانند با هزینه کمتر و سرعت بیشتر عمل کنند.

اما آیا کرونا، زمان نوع دوستی برای طرح این موضوع بود؟ پیگیری های وزارت ارتباطات در این باره، عقبه ۱۳ ساله دارد و آخرین رفتار وزارتخانه درون این زمینه به بهمن ۹۸ برمی گردد. شدت کشف کردن این مناقشه و همزمانی آن با کرونا دو انگیزه اصلی دارد. اول، دو برابر شدن مدل مصرف اینترنت در ایران قید دو هفته و اثر اجتناب ناپذیر آن بر کیفیت اینترنت و دوم آنکه در شرایط کنونی که همگی کشورها، از جمله ایران طولانی نبوغ خود را برای مقابله با کرونا بوسیله میدان آورده است، ظرفیت های خطیر سزاوار سرزنش استفاده و مورد احتیاج ، به موضوع نخست مردم و قلمرو بدل می شود.

ولی چرا این حادثه درون حاکمیت ردیابی نشده یا تاکنون به نتیجه نرسیده و به عرصه رسانه ها کشیده شده است؟ مساله کیفیت اینترنت، بوسیله دلیل گستردگی تعداد کاربران از یک روشنایی و جلال آن در تعاملات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، از سوی دیگر، بوسیله یک مساله ملی بدل شده و همه آحاد قلمرو را محبوس خود کرده است. توجه رسانه ها به مساله کیفیت اینترنت، شاگرد از این طور  جایگاهی است.

انجام زیاد از ۷۰ مکاتبه با دستگاه های اجرایی متنوع در طول تنها سه سال گذشته و طرح مساله درون تمام حوزه های حاکمیتی، ملجا نمونه ردیابی های لازم برای حل و فصل این مساله  است علاوه به خشکی امدن آن، نه در دولت و نه داخل مجلس، اولی به گواه درج اولین داخل لایحه بودجه سال ۹۸ و دومی بوسیله استناد گزارش مرکز پژوهش های مجلس، تو ضرورت واگذاری این فرکانس ها تردیدی بود ندارد.

لزوم های زمانی، همواره مهمترین مساله تصمیمات سیاستی هستند و استوار به همین دلیل وزارت ارتباطات اعتقاد دارد، همان مصلحت هایی که جهت خروج این لایحه از رخصت فقره کمیسیون و طالع شد و آن را بوسیله شورای عالی امنیت ملی ارجاع داد، می تواند اساس ساز بازگشت آن به رخصت امر سیاست گزاران عالی نظام باشد وگرنه، نه نوبت نه مجلس و خیر هیچگاه مرجع عرفی دیگری، برخلاف این تکلیف قانونی و عقلی مدیریت ذات ملی تناوب توسط سیاستگزار واحد رای نخواهد داد.

سوالاتی که صداوسیما باید به آنها پاسخ دهد

روند واگذاری باندهای بسامد ۷۰۰ و ۸۰۰ به موبایل، یک پدیده جهانی است و از ۲۰۱۵ تقریبا کامل کشورهای جهان از جمله منطقه خاورمیانه همچنین به این پدیده جهانی گردن نهاده اند. صداوسیما باید به این سوال پاسخ دهد کدام تکنولوژی استراحت است در صداوسیما به حکم محزون شود که هنوز در جهان قابل استفاده زدودن و برخلاف روندهای جهانی است؟

صداوسیما سال هاست با تسلیحات عبور از تکنولوژی آنالوگ به سمت دیجیتال، از صندوق ترقی ملی و از دولت، بودجه و ایمنی دریافت کرده است و حدود ۱۳ سال همچنین کنار اساس شرط خویشتن بوسیله مجامع جهانی بخاطر عبور از این مرحله فرصت داشته، اما توضیح نداده که چرا چنانچه احتیاج مبرم و ناشناخته ای به این باندها دارد که حتی تو شرایط کرونایی برازنده نصیب برداری ملی نیست، چگونه حاضر شده بود تا آن را به IPTV ها بفروشد؟

انتهای پیام