بازگشت معلول قدیمی غارتگری شده از آلمان بوسیله افغانستان

به گزارش ایسنا به نقل از آرت دیلی، این کتبیه تو گذشته کمی از یک لوحه بیش عظیم زیرفون متعلق به قرن دوازدهم بوده که داخل قصر خسروانی سلطان مسعود غزنوی سوم واقع در شهر «غزنین» گمارش شده وجود. این اثر در دهه ۷۰ میلادی از ارسی هنرهای اسلامی « غزنین» ربوده شده و حالا صبر است تا زمان چسبیدگی به ارسی هنرهای اسلامی «غزنین» ، درون موزه ملی افغانستان واقع در کابل نگهداری شود.

با این که چندی است کفش های آلمانی  و دیگر کفش های سراسر اروپا مسئله عودت آثار قدیمی کشورهای استعمارشده و آثار باستانی غارتگری شده در دوران نازی ها بوسیله خاستگاه حقیقی شان را آغاز کرده اند، اما موزه هنر و خلاقیت هامبورگ (MKG) یکی از نخستین ملکی های آلمانی است که بخاطر مسترد داشتن آثار هنری خواه باستانی به افغانستان اقدام می کند. بازگشت این کتیبه همچنین به لطف تحقیقات مسئولان این موزه و محققان دانشگاه هامبورگ درباره خاستگاه اصلی آثار باستانی کلکسیون های مختلف میسر شده است.

موزه هامبورگ این اثر را داخل سال ۲۰۱۳ و دریک حراجی واقع داخل پاریس خریداری کرد، اما از سال ۲۰۱۴ تاکنون قصد داشته این معلول را به افغانستان بازگرداند.

چندی پیش نیز ارسی بریتانیا از بازگرداندن تعدادی مجسمه بودایی متعلق بوسیله صد چهارم و پنجم میلادی بوسیله افغانستان خبر داده بود.

انتهای پیام