آتشِ «آذرجوی» را با بی توجهی تسکین کردند

به گزارش ایسنا، آتشکده آذرجو یکی از آتشکدهای داراب درون ۱۰ کیلومتری غرب ایالت دارابگرد است که احتمالا در دوره ساسانی به عادت ی چهارتاقی با گنبدی گرد باریک شده بود، گنبدی که امروز هیچ از آن جاویدان نمانده و سقف اصلی اش ویران شده است. یکی از قدیمی ترین تصاویر بوسیله مشت آمده از اتشکده آذرجوی

«مروج الذهب» اثر «مسعودی» روایت کرده این آتشکده را بوسیله دستور «اشو» زرتشت باریک اند، زرتشت به «یستاف خسرو» دستور داد تا آتش مقدس جمشید را پیدا کند و او برای این فرمان تا خوارزم رفت تا توانست آتش را به دارابگرد بیارود. در آنجا آتشکده ای احداث و آتش مهذب را داخل آن نگه داری کرد. بعد از آن شهرِ «دارابگرد» را تاسیس و از سال ۳۳۲ قمری نام آن به آتشکده آذرجو تغییر نام داد.

امروز این چهارتاقی به جامانده از دوره ی ساسانی که مانند دیگر چهارتاقی های دوره ساسانی پلانی مربع لباس دارد، قلب اش بوسیله آجرها و لاشه های حجر و ملات گچ مشت کوبی شده ای خوش است که در اطرافش روی زمین ریخته اند، هر چند بخش اضافی از آن امروز کاملا محو شده است.

تابلوی معرفی این اثر تاریخی که اشتهار «میراث فرهنگی» همچنین پهلو آن دیده می شود، این اثر تاریخی را این طور معرفی کردن می کند؛«این بنای چهارتاقی از آتشکده های بنیادی عصر ساسانی بوده است. ساختمان اصلی آتشکده بر روی صفه عظیمی بوسیله اوج حدود ۳ متر قرار داشته و بوسیله ی نردبان هایی از اطراف به در آتشکده راه داشته است. تو مسکن این بنا از سنگ آهک و گل مصرف شده است. … (مقدر شدن هایی مخدوش شده قابل قرائت کردن نیستند) این آتشکده بنا به گفته “مسعودی” تو “مروج الذهب” در قرن چهارم هجری قمری از مقدس ترین آتشگاه های زردتشتیان بوده است.»

عیسی فولادفر – فعال میراث فرهنگی شهرستان دارابگرد- در گفت وگو با ایسنا، وضعیت این بنای تاریخی را کاملا نامناسب توصیف می کند.

او می گوید: بوسیله دلیل نبود سطر وجاده ای کم ارزش برای این دیدنِ این آتشکده ی تاریخی، نه تنها آن بازدیدکننده چندانی هم ندارد، بلکه ناشناخته نیز باقی الباقی است و بنای آتشکده نیز اکنون به نصف خراب ای متروکه تغییر شده است که اگر بی توجهی ها به آن ادامه دار باشد، تا مدتی دیگر به نعوظ تمام تخریب می شود. حفاری های متاخر در صحن آتشکده آذرجوی حفاری غیرمجاز قدیمی داخل آتشکده آذرجوی دارابگرد

انتهای پیام