تشکیل یک میلیون و ۲۰۰ هزاره پرونده اشتی برای ایثارگران

به گزارش ایسنا، عبدالرضا عباسپور درون یکصد و هفتاد و هفتم مجمع شورای مشاورین وزرا و مایه های اجرایی درون امور ایثارگران درون سالن جلسات حلقه فرهنگی مثال رسول زاده در خصوص اعطای درصد داخل مجلس پزشکی بنیاد، توضیح رحم: درصددهی به جانبازان هیچ سنخ ارتباطی با مسائل مالی و بودجه ای ندارد و این مسائل تأثیری به خشکی امدن میزان درصد ندارد. این کار توسط متخصصانی از جامعه علمی قلمرو که خارج از کلکسیون بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند انجام می شود و روند کار براساس دیدگاه علمی و موافق مدارک پزشکی و تخصصی اجرا می شود.

وی با اشاره بوسیله تکمیل پیمان نامه بیمه تکمیلی درمان ایثارگران گفت: پیمان نامه فعلی تا ابتدای آبان ماه قدر داشت که به دلیل کامل شدن ایفا فرایند مناقصه و چندی پیشنهادات تا ابتدای آذر تمدید شد و تا دو هفته آینده همچنین کارهای مربوط بوسیله مناقصه و مشخص شدن شرکت بیمه گر جدید ارتکاب می شود.

معاون بهداشت و تداوی اساس شهید و امور ایثارگران ادامه داد: تو حال حاضر وام به شریک بیمه دی برای بیمه تکمیلی درمان بیش از ۲ هزاره و ۲۰۰ میلیارد تومان است که در حال تلاش برای تأمین منابع مالی این پیمان نامه هستیم. دادرسی های فعلی بنیاد شهید و امور ایثارگران استعمال از تخصص پزشکان متخصص بین المللی در درون ناحیه است و فنی های مختلف در حوزه های انواع به صورت مستمر به کشورمان می آیند تا تعداد بیشتری از جانبازان از امکان درمان توسط این متخصصان استفاده کنند اما داخل برخی موارد خاص همچنان گسیل به بیرون ایفا می شود.

وی با اشاره به انجام پایش سلامت و رصد سلامتی برای ۱۶۰ هزاره نفر از ایثارگران، خاطرنشان کرد: در راستای مطالعه وضعیت صلح و صفا ایثارگران تاکنون برای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایثارگران ضبط اشتی تشکیل شده است.

دستیار بهداشت و درمان بنیاد مثال و امور ایثارگران با بیان اینکه کمیسیون های فرهنگی، ورزشی و استعداد بخشی ایثار بر ماخذ نیازهای جانبازان داخل استان ها ساخته شده اند، افزود: تعدادی از این مجتمع ها در استان ها متد اندازی شده اند و بقیه مدخل ها همچنین در حال تکمیل هستند.
عباسپور بر لزوم تعظیم شأن جانبازان داخل مجلس های پزشکی تأکید کرد و گفت: این موضوع همواره تک تأکید بوده و نظارت باریک بین به خشکی امدن اجرای آن انجام می شود.

حمیدرضا حبیب اللهی مدیرکل کمیسیون پزشکی بنیاد مثال و امور ایثارگران نیز در این میتینگ به تشریح فرآیندهای کاری این کمیسیون صیقل و به سؤالات مطرح شده پاسخ داد.
انتهای پیام