تفاهم نامه نمایشگاه های تاریخ تهران و بلگراد نهایی شد

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، به خشکی امدن اساس این تفاهم نامه، دو طرف غرفه ای به مساحت ۲۴ مترمربع در مدت سه سال به صورت رایگان تو اختیار یکدیگر قرار می دهند.
این تفاهم مجله تو محل غرفه ایران با آستان مهدی شیرازی، مستشار فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلگراد، حسین علی سبزه، مسئول غرفه ایران، میریانا لوکیچ، مهتر اجرایی و عضو شورای نمایشگاهی بلگراد و لیلیانا شوشکیچ، معان مهتر اجرایی نمایشگاه کتاب بلگراد توشیح و بر گشادگی شرکت های فرهنگی بین دو کشور پافشاری شد.
در این دیدار ضمن مداومت مسئولان ایرانی بر بسط و پیشگاه مستمر در نمایشگاه کتاب بلگراد، مسئولان نمایشگاه تاریخچه بلگراد نیز بروز امیدواری کردند محضر پیوسته و موثری در نمایشگاه کتاب تهران داشته باشد.
نیز بوسیله زمینه همکاری ناشران دو قلمرو با یکدیگر رمز شد و طرفین کفالت دار شدند تا امکانات و تسهیلاتی را بدین سرود اختصاص دهند.  
شصت و چهارمین نمایشگاه بین المللی تاریخچه بلگراد پنجم آبان به انتها می رسد.

انتهای پیام