استارتاپ های هنری رونق می گیرند

به گزارش ایسنا، با توجه به برنامه های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مرزوبوم فرهنگ، هنر و علوم انسانی، ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت های امان و ترویجی خویشتن را درون این حوزه سخت گیری کرده است.  

فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، نقشی اساسی در توسعه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و مدنی ملک دارد. با توجه به ضرورت استحکام زیر پیدایش های علمی و فناوری قلمرو در مرزوبوم صنایع فرهنگی و هنری، این تفاهم نامه بین “ستاد فناوری های کند و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری” و “فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران” امضاء شد.

محمد حسین سجادی نیری و کیوان رحیمی دبیران این دو نهاد، در ماده مقدمه این تفاهم مجله بر لزوم اتیکت سازی، ترویج و گفتمان سازی، توسعه فناوری، تجاری سازی دستاوردها و شکل دهی زیست بوف کارآفرینی صنایع خلاق فرهنگی و هنری تاکید کردند.

تلاش برای تحول رویکرد در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی و انجام فعالیت های فرهنگی و هنری و فناوری های نرم با تکیه پیاده شدن دانش روز دنیا درون دانشگاه ها، مدخل دیگری از محاکمه گذاری های این سازش مجله بود.

فرهنگستان هنر متعهد شد که به راه اندازی پاره فناوری های فرهنگی و راهبری آن کمک کند. بر اساس برنامه ریزی های رخ گرفته، نسبت به ارائه خدمات بوسیله تولید کنندگان محتوا، اختصاص فضا به شتابدهنده ها و گفتمان سازی تو مرزوبوم فناوری های درنگ و فرهنگی و هنری اهتمام ورزد.

نیز سازش شد تا ستاد ترقی فناوری های کند و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به خشکی امدن روی نحو اندازی شتاب دهنده های تخصصی صنایع فرهنگی و هنری متمرکز شود.

این تفاهم مجله موارد فراوان همدستی را داخل بر می گیرد که با مرام دستیار به فعالان مملکت های فرهنگی و هنری صورت می گیرد. کمک به استارتاپ های هنری و هنرمندان خلاق و علاقه مند به استفاده از فناوری بسرنوشت شوم دچار کردن مهمی از اهداف راهبردی تفاهم روزنامه را دربرگیرنده می شود.

انتهای پیام