نخستین جلسه رسمی آتش علامت ها تو یک فضای موزه ای

بوسیله گزارش ایسنا، در نخستین نشستِ هم اندیشی ملکی ملی ایران و سازمان آتش نشانی و خدمات زنهار تهران با حضرت جبرییل نوکنده – مدیر طاس کفش ملی ایران – ، امید کمالوند – کمک اجرایی این ملکی -، حمیدرضا میرزا قلی – رییس جایگاه منطقه یک آتش نشانی -، علی رضا جبارزاده – معاون منطقه پنج عملیات آتش نشانی – و مجتبی احسانی – افسر ایمنی منطقه پنج عملیات آتش نشانی – که با محوریت پیشگیری از وقوع و مقابله با آتش سوزی ۱۴ آبان در ملکی ملی ایران تشکیل شد، نسبت به تعامل و تهیه ی طرح مدونی بخاطر پیشگیری، پاسخگویی و فایده در شرایط الزام در مکان های ملکی ای بوسیله خصوص موزه ملی ایران تاکید شد.

نوکنده درباره این نشست گفت: کفش ها رادیکال ترین مکان های نگهداری و حفاظت تنخواه های تاریخی – فرهنگی هر جامعه هستند که بحث پیشگیری از آتش سوزی و اطفای بوسیله موقع حریق از دغدغه های جاویدان و تکلیفی موکد برای مسئولان تو این حصه ها محسوب می شود.

او تاکید کرد: به همین دلیل بررسی و آسیب شناسی خطرات تهدیدکننده و پاکسازی این عوامل خطرزا داخل اولویت های موزه مام ملک قرار دارد.

وی با رمز بوسیله قرارگیری موزه ملی ایران در نزدیکی رله عده پنج سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، به خشکی امدن ضرورت پشتیبانی و مساعدت راه اندازی آتش نشانی تاکید کرد و افزود: داخل این میتینگ درباره ی چهارچوب تعاملات و هماهنگی بیشتر، آموزش کارکنان دو طرف، شریک شدن در تدوین دستورالعمل نحوه عملکرد، تلاش داخل برگزاری جلسات پیوسته و منظم، بازدیدهای دوروبر ای نیروهای کارمند دو وسیله صحبت شد.

بر مبنا خبری که روابط عمومی موزه ملی ایران در  ۱۳ شهریور نیز منتشر کرده بود، مسوولان اداره آتش عنوان برای نخستین بار بازدید میدانی همراه با کنفرانس مشترک در خصوص راه های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و رعایت اصول امنیت در حفاظت از آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی تو موزه ملی ایران برگزار کردند.

انتهای پیام