باستان شناسان ایرانی باید بوسیله کاوش داخل ایرانِ فرهنگی بپردازند

به گزارش ایسنا، خداوندگار مهدی موسوی کوهپر که دوشنبه ۲۰ آبان تو آیین افتتاح هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان کبیر «ایران و ملک های همجوار» درون تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران صحبت می کرد، گفت: ایران فرهنگی، عملاً هویت ایران امروز است، باید مشت کمینه در پروگرام ی ششم توسعه برنامه سرزمین های همجوار را دریابیم.

وی با اشاره به گام هایی که یک استاد باستان شناس چینی در کشورهای همجوار ایرانی و برخی دیگر از کشورها برداشته است، توضیح قسط: این باستان شناس به بهانه بررسی جاده ابریشم تو مصر، آلبانی و پاکستان و برخی کشورهای همجوار ایرانی دیگر، کاوش های باستان شناسی ایفا می دهد اقدامی که متاسفانه هنوز توسط باستان شناسان ایرانی قدمی بخاطر آن برنداشته اند.

او با اظهار این پرسش که چرا باستان شناسان و جوانان ما داخل افغانستان، پاکستان و عراق در قالب هیات های باستان شناسی خواه به عنوان باستان شناس مستقل کار پژوهشی اجرا نمی دهند، پافشاری کرد: باید باستان شناسی ایران این طور پروگرام هایی را تو اولویت کارهایش قرار دهد و از باستان شناسانی که فرضیاتی برای کار در این حوزه ها دارند، حمایت نرم.

چند درصد از کارمندانِ میراث فرهنگی با تخصص سندیت حکم می کنند؟

وی با تأکید بر ضرورت ایفا کاوش های بین المللی توسط باستان شناسان ایرانی در خارج از کشور و در سرزمین های همجوار، دست کم سالی یک بار، افزود: همگی وزارتخانه ها خویشتن را داخل حوزه ی تخصصی می بینند، این تخصص برای وزارتخانه میراث فرهنگی نیز صدق می کند، استخوان بندی و شاکله ی این وزارتخانه از باستان شناسی است، امسال بیش از ۶۰ درصد دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد باستان شناسی پذیرش شده اند، تو مقطع کارشناسی، «باستان شناسی» خوانده اند. جوانانی که باید به تفکر تامین آینده ی آن ها در این حوزه نیز بود.

ربیس هیئت مدیره و انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه تهران با تاکید براین که فعالیت های تخصصی که راحتی است مشکلات این وزارتخانه را برطرف کند، به متخصص نیاز دارد؛ این پرسش را مطرح کرد که چند درصد از متخصصان در اداره میراث فرهنگی، پشت میزهایی که به تخصص آنها مربوط است، نشسته اند یا داخل آن رله فرمان می کنند، درون واقع باید از این ظرفیت ها استعمال کنیم.

موسوی کوهپر به برگزاری همایش دوسالانه بین المللی باستان شناسی انجمن علمی باستان شناسان در ۱۳ و ۱۴ آذر در دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد و افزود: امیدوارم ابد باستان شناسی ایران زنده سرحال و لبریز اشتیاق باشد.

شرکت باستان شناسان ۶ قاره گیتی در همایش بین المللی باستان شناسان کبیر

کامیاب خوش شانس – دبیر اجرایی هفتمین همایش بین المللی باستان شناسان جوان – همچنین در این آیین با اظهار این که ۲۰ سال از سن این همایش گذشته و تاکنون هفتمین دوره آن توسط جوانان دانشگاه تهران برگزار شده است؛ گفت: سه دوره اولین همایش در سطح ملی برگزار شد، اما چیره شدیم سه دوره ی اینده را بوسیله صورت بین المللی برگزار کنیم و امسال نیز تلاش کردیم تا یک دامنه فراتر برویم و از محدوده ی مرزهای سیاسی ایران پای مان را جلوتر بگذاریم.

او اضافه کرد: ما نیز مشابه بسیاری از کشورها کارمان را نخست در حد ملی آغاز کردیم و داده ها را از کشورهای خودمان جمع آوری کردیم و اکنون قصد داریم سراغ کشورهای همجوار برویم.

وی با اشاره به اینکه متجاوز از ۲۵۰ خلاصه مقاله و از ۱۵ قلمرو دنیا به جز قاره ی آفریقا مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده است، گفت: درون این همایش حدود ۱۰۰ مقاله پذیرفته شد و اصل مقالات همچنین برای چاپ و پاشیدن در دست بررسی قرار گرفتند.

مشکلاتی که همایش باستان شناسان جوان با آن مواجه بود

او با بیان این که در این گرداگرد از همایش دبیرخانه با دو مشکل مواجه بودیم، گفت: مشکلی که بخاطر بودجه اخذ و قصه های آن ابد بود دارد، خوشبختانه سپس از گذراندن موانعی پیاده شدن طرف شد، زیرا که معتقدیم همه خویش داشتند این همایش بر طرف برگزار شود، اما مساله این است که قدم هایی که برداشته شد تا مشکلات برطرف شوند، انفراد بودند، اما اگر فلان مدیر در فلان موسسه یا یک جاهل باستان شناس تو پست های مربوطه مشغول به کار شوند و مخالف برگزاری این همایش، باید چه کنیم؟

وی افزودن کرد: با آپلود شدن پوسترهای همایش درسایت های بین المللی، مهمان هایی را بوسیله این همایش دعوت کرد که تا اینکه هیچ ایمیلی بخاطر حضورِ آن ها درون این همایش فرستاده نشده بود، اما این باستان شناسان از ضابطه سفارتخانه های ایران داخل کشورهای دیگر با ما وابستگی گرفتند و درخواست آستان تو سطح مدیرعامل و معاونان خود را داشتند.

این دانشجوی باستان شناسی دانشگاه تهران با اصرار پهلو اهمیت این همایش تو جهان و در دانشگاه تهران، تقریر کرد: دانشگاه تهران تا کنون همایش باستان شناسان جوان را بوسیله نشانی بهترین همایش های خویشتن معرفی کرده است، معقتقدیم نگاه میراث فرهنگی نیز همین است.

او با اشاره بوسیله پیشگاه نیافتن مونسان وزیر میراث و گردشگری و وزیر علوم در این همایش به دلیل برنامه های دولتی که داشتند، از کمک میراث فرهنگی بخاطر برداشتن کمی از بار این همایش با تقبل پراکندن برخی از کتاب های همایش شناسایی داد.

بگذارید یک همایش علمی برای دانشجویان بماند

وی درون بخشی دیگری از گپ هایش با این التماس که هویت دانشجویان باستان شناس بالغ و همایش هایی از این مشت برومند شمرده شود، گفت: لطفاً بگذارید یک همایش در ایران، دانشجویی بماند. حتی برگزارکنندگان سابق همایش معتقدند اهداف نخستی که بخاطر آغاز بوسیله فرمان این همایش تو حدود ۲۰ سال قبل مدنظر بود، امروز مورد توجه نیست.

خوش نوبت با بیان این که به دید می رسد امروز درون حال حذف دانشجو از جهیز برگزاری چنین همایش هایی هستند، اظهار می کند: شورای سیاستگذاری و هیئت علمی دانشگاه تهران در بررسی و پیش روی رویت های علمی و پژوهشی تو گزینش آثار نمایش شده بوسیله دبیرخانه برای ارائه در همایش نظرات قطعی را می دهند، لمل مشکلاتی که امروز به وجود می آورند باعث می شود تا دانشجویان پیرامون های مربوط باینده را به ادامه چنین کارهایی و برگزاری این جنس همایش ها در سطوح بین المللی و حتی ملی رغبت چندانی پیدا نکنند.

انتهای پیام