معرفی برگزیدگان جایزه کتاب ملی آمریکا ۲۰۱۹

به گزارش ایسنا و به نقل از گاردین، «سوزان چوی» برای پنجمین داستان خویشتن یعنی «تمرین اعتماد» توانست برنده بخش داستانی این دوروبر از اجر ادبی تاریخچه ملی آمریکا شود.

«پلنگ سیاه، گرگ قرمز» نوشته «مارلون جیمز»، «سابرینا و کورینا» نوشته «کالی فاجاردو آنستین»، «زمین در حال ناپدید شدن» تصنیف «جولیا فیلیپز»، «آمریکایی های دیگر» نوشته «لیلا لالمی» از دیگر رقبای «چوی» برای کسب اجر بهترین پی داستانی این هم چشمی ادبی بودند.

همچنین «بناء زرد» تصنیف « سارا ام بروم» نیز به عنوان نخبه بخش غیرداستانی این دوره از این جایزه ادبی معرفی شد.

«ترسی مک میلان کاتم» بخاطر «قطور»، «کارولاین فورش» برای «چیزی که شنیدی لب دارد»، «دیوید تروئر» بخاطر «تپش زانوی زخمی: آمریکا از سال ۱۹۸۰ تاکنون»، «آلبرت وودفاکس» و « لزلی جورج» همچنین مشترکا برای نگارش «ریاضت کش»، برای تصرف کارمزد کتاب ملی آمریکا در حصه آثار غیرداستانی با « سارا ام بروم» به رقابت پرداختند.

«مارتین سندلر» نیز توانست برای نگارش «۱۹۱۹: سالی که آمریکا را تبدیل عدالت» جایزه نیکوترین اثر پاره ادبیات جوانان این پرگیر از پاداش تاریخچه ملی امریکا را بوسیله خود اختصاص دهد.

«آرتور سوز» نیز بخاطر «خطوط دید» به عنوان برگزیده نهایی عطیه کتاب ملی آمریکا در بخش ادبیات معرفی کردن شد.

همچنین «لازلو راسناهورکای» بخاطر «بازگشت بارن ونکهایم» پاداش تاریخ ملی امریکا را در بخش ترجمه بوسیله خانه برد.

انتهای پیام