تاریخچه «گرسنگی» طرز فکرم را تبدیل عدل

بوسیله گزارش ایسنا، « آن پچت» که زمان حال ۵۵ سال دارد جوایز ادبی متعددی از جمله «فاکنر» و «رمان داستانی زنان» را بخاطر نگارش رمان « بل کانتو» درون کارنامه خود به ثبت رسانده است.

 درون ادامه اندکی از مصاحبه « پچت» با ارگان «گاردین» را می خوانید:

در حال حاضر چه کتابی مطالعه می کنید؟

« این جا چیزی بخاطر دیدن نیست» نوشته «کوین ویلسون». این تاریخچه درباره همشیره و برداری است که هرگاه غمگین و سراسیمه می شوند، آتش می گیرند. خود آن ها هرگز نمی سوزند، اما محیط پیرامون گیرایی را آتش می زنند. این تاریخچه یک اثر بی همانند برای اشاره به این موضوع است که چه چیزی باعث شده تا کودکان تحدید به فرید باشند و بوسیله والدین علامت می دهد چطور با فرزندان سندیت اقدام کنند.

چه کتابی عمر شما را تبدیل داد؟

«سفر خارق العاده ادوارد تورلین» تصنیف « کیت دی کامیلو» . من این تاریخ را حدودا یک سال پیش تجسس کردم و این کتاب مرا وادار کرد درباره قدرت شعر کودکان تجدید نظر کنم و به من علامت انصاف یک کتاب کامل، پیچیده و رضایت حصه را می توان در دو زمانه خواند. از آن زمان به پس ازآن تمامی آثار «دی کامیلو» را معاینه می کنم و معتقدم او دبیر بی نظیری است.

چه کتابی بیشترین نفوذ کردن را روی شما گذاشت؟

من بسیار از هر رمانی از مجموعه شعر های شخصیت «هری خرگوش» نوشته «جان آپدایک» یادگیری گرفتم.

به دیدن شما چه کتابی نادیده اندوهناک شده است؟

«خلأ بلافاصله» نوشته « جی. کی. رولینگ». احساس می کنم همه علیه این کتاب بودند. شخصا خاطر می کنم این کتاب بی بسان است.

چه کتابی روش فکر شما را تغییر داد؟

«گرسنگی» نوشته «رکسان گی». این تاریخچه اثری فوق العاده و یادآوری زیاد خوب برای آن است که چیزهای بیش اضافی درباره زندگی دیگران حیات دارد که ما نمی دانیم.

آخرین کتابی که شما را به گریه انداخت، چیست؟

«برادر، دارم می میرم» نوشته «ادویج دانتیکا». داستان این تاریخ که درباره عهد طفولیت این نویسنده در «هائیتی»  و عشقش به بابا و عموش است بخاطر همیشه درون خاطر من ابدی می ماند.

چه کتابی را نتوانستید تا انتها مطالعه کنید؟

«مرد بدون خاصیت» نوشته «رابرت موزیل». چندین بار وارسی این تاریخچه را امتحان کردم و اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم پس از مطالعه هر دو ورق باید دراز می کشیدم و فراغت می کردم. فکر کردن نمی کنم تاکنون از صفحه ۸۰ بوسیله بعد این تاریخ را مطالعه کرده باشم. واقعا می خواهم یک بار دیگر تلاش کنم این کتاب را مطالعه کنم.

از معاینه نکردن کدام تاریخچه شرم خورده اید؟

 در پاسخ به این سوال بوسیله جای شهرت یک کتاب باید معروفیت یک ادیب را عنوان کنم. «آنتونی ترولوپ» . من عزب یک کتاب از «ترولوپ» معاینه کرده ام.

ابتدایی کتابی که مطالعه کردید چه بود؟

«عروسک عزب» تالیف «دیر رایت». این کتاب، کتاب محبوب خواهر بزرگتر من حیات.

انتهای پیام