آخر علم افزایی زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مراسم پایانی دوره آموزشی دانش افزایی زبان و رمان فارسی ویژه استادان و دانشجویان گروه زبان فارسی دانشگاه راجشاهی بنگلادش با همکاری کیاست فرهنگی ایران تو بنگلادش برگزار شد.

در این پرگیر هشت روزه اساتید ایرانی نظیر محمدکاظم کهدویی، استاد اعزامی به دانشگاه داکا و همدانی، استاد اعزامی بوسیله دانشگاه راجشاهی و الهام ملک زاده، پیکر هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی به تدریس تسلط های نگارش، پژوهش، دستور و آرایه های ادبی و تاریخ و تمدن ایران پرداختند.

در مراسم پایانی این اطراف بوسیله برگزیدگان و مشارکت کنندگان گواهی آموزشی شرکت داخل دوره اعطا شد و محمدرضا نفر، پیک و سید حسن صحت، رایزن فرهنگی ایران داخل داکا و رییس کالج علوم انسانی و تنی چند از اساتید و دانشجویان سخنرانی کردند.

نفر درون سخنانی، عامل پیوند جوهر دار و تاریخی میان دو ناحیه ایران و بنگلادش را کلمه فارسی دانست و از جریان رو به پیشرفت روابط فرهنگی میان دو قلمرو اعتراف خرسندی کرد.

سفیر ایران در داکا افزود: فارسی زبان تمدنی شبه قاره است که مرهون مجاهدت ها و زحمات گذشتگان علمی و فرهنگی دو ملت ایران و بنگلادش است.

او همچنین، علاقه آنان به واژه فارسی این فرصت را بخاطر دو کشور فرصتی بی همانند و سزاوار سرزنش بهره برداری جهت ترقی بیش از پیش روابط فرهنگی میان دو ناحیه دانست.

نفر به حمایت و پشتیبانی سفارت ایران در داکا در مرزوبوم اصطلاح فارسی خصوصا داخل دانشگاه راجشاهی و گروه کلمه فارسی این دانشگاه اشاره کرد.

در امتداد این مراسم، تمامی سخنرانان پیاده شدن ضرورت برگزاری دوره های دانش افزایی تأکید و از اهتمام کیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بخاطر حمایت و پشتیبانی از برگزاری این دوره ها قسمت کردند.

انتهای پیام