رضا میرکریمی: داریم چگونه نرم کردن را یاد می گیریم

کارگردان “یک حبه قند” با اشاره بوسیله دیالوگی از فیلم “یک حبه قند” گفت: دایی در فیلم خطاب به فرزند می گوید که از “هر چی زیاد بترسی ارشد تر می شود” که به نظرم شاید این دیالوگ به فضای این روزهای جامعه، نزدیک برنده باشد.
ترس بیش از پیمانه زیانبار است. وقتی یک دشمن مشترک چه در خانواده و یا اجتماع بوجود می آید، همگرایی مثبتی بین افراد پیوستگی می افتد که خوب است. بوسیله هر حال این ویروس علاوه به خشکی امدن همه جنبه های سلبی آن که رادیکال ترین آن مرگ عزیزان و هموطنانمان است، گنجایش های مثبتی اندوه دارد که نمی قابلیت آن را نادیده گرفت.
کارگردان به همین سادگی با اشاره به فیلم هایش که تو آن مبحث خانواده جدی است، ادامه رحم: خانواده سلول بنیادی جامعه است و مشکلات مختلفی که در اجتماع داریم معمولا از رخوت ها و کاستی های در قوم نشات می گیرد. این روزها ناگزیرو بالاجبار با خانواده بودن و دور حزن وجود داشتن ، سراسیمه یکدیگر بودن و از احوال هم جویا شدن تیمار همزمان با شیوع این ویروس شوم، عالمگیر پدیدار کرده است. داریم چگونه بطی ء کردن را یاد می گیریم و تو وضعیت پرشتاب جامعه امروز که قدیم بی دلیل یا با تفسیر وقت کمینه می آوریم، کم کم یاد می گیریم که زمان موجود باارزشی است که باید با برنامه ریزی آن را بوسیله نفع معقول های ضروری و روابط خانوادگی مدیریت کرد. به رک از آن جنب و جوش قبل از عید هرساله خبری نیست ولی عمق همدردی ها و پیوندهای دوستانه اش از تظاهرات یک آیین تکراری و تکلیفی فراتر رفته است.

میرکریمی تصریح کرد: الان با شرایط فعلی درنگ نوع دوستی به بود آمده است و در جامعه یک متخاصم مشترک بوجود آمده که به پندار ناشناخته بودنش ترسناک است وگرنه ما تو عمر روزمره با مشکلات به مراتب هولناک تری هم سروکار داریم. مثلا همه ما به آمار وحشتناک ضایعات جادهای قاعده کرده ایم و وقتی عازم عروج جاده ای می شویم عاطفه مخاطره نمی کنیم. اما آنچه ناشناخته است را بزرگ نم و ترسناک تر می بینیم.

میرکریمی امتداد داد: همین دشمن ناشناخته مشترک همسویی عاطفی خوبی بین اعضای خانواده، اعضای یک اجتماع و در سطح والاتر بین طولانی انسان ها در قاره ها و کشورهای مختلف به حیات آورده است، مخصوصا در سرزمین خودمان بحث های سیاسی و اختلافات و فاصله هایی که در اجتماع پدید آورده، مناقشه فقیر و غنی و…. به نظر می رسد با توجه بوسیله وضعیت امروز که این ویروس نه فقیر می شناسد و خیر غنی، نه خودی می شناسد نه غیر خودی، نه پایتخت می شناسد نه شهرستان و تا اینکه روستا، هر کسی که بهداشت را بزرگداشت نکند بوسیله خودش و سایرین همزمان آسیب می زند و این یک همگرایی اجتماعی خوب ایجاد کرده و خواهد کرد که به نظرم با ارزش است.
میرکریمی داخل گوهر حال که از جنبه های مثبت این محیط گپ می کند، اصرار دارد که مرگ فداکار هموطن ها به واسطه این ویروس متعدد تلخ است و تاسف برانگیز است و باید با خانواده های بلای ناگهانی دیده ابراز همدردی کرد.

 کارگردان هنگفت دور فراوان نزدیک داخل بخش دیگری از اظهاراتش از یک بلوغ مدنی سخن گفت که تو جامعه به وجود آمده است و توضیح داد: شاهدیم که در موبایل و فضای مجازی فدایی عاری سند و مدرک موضوعاتی را مطرح می کنند که شاید در موارد سیاسی، مردم اینقدر در باره شایعه حساسیت نداشته باشند که مثلا چه کسی درست می گوید و چه کسی بی سند دست افزار می زند و عزیمت پخش کردن ناامیدی دارد. ولی در این موضوع اختصاص که موضوع حساسیت برانگیزی است و با مصونیت همه افراد اجتماع فقره دارد، کمتر کم شاهدیم که رفتارها سنجیده تر شده وعدهای مچ دیگری را می گیرند که این خبر را از کجا آوردید و سندش کجاست؟ اینطوری احساس نوع دوستی بوسیله مردم  دست می دهد که انگار یک بلوغ اجتماعی در حال شکل گیری است که این اتفاق  می تواند جامعه را نسبت به سررشته های انقلابی واکسینه درنگ خیر فقط در تک ویروس کرونا بلکه درون مورد ویروس های بزرگتری که می تواند بنیاد های اجتماعی را بهم بریزد.

او با رمز بوسیله اتفاقاتی که سپس از اعلام کرونا داخل فداکار کشورها افتاد و مردم بوسیله محل های معامله هجوم آوردند اما در ایران مردم اینگونه رفتار نکردند، خاطرنشان کرد: یک نکته مهم این است که برخی نق می زنند که فاصله ما با جوامع اروپایی و آمریکایی متجاوز است و خود را تحقیر می کنند ولی داریم می بینیم که چه اتفاقاتی که داخل دنیا می افتد و در کشوری که باطراوت ترین تحریم ها را بردباری می کند غصه اوضاع تفاوت آشکاری ندارد و چه بسا در چندی موارد بهتر است.
این کارگردان تو گوهر حال خاطرنشان کرد: البته تحلیل دیگری این است  که ما غوغا های مختلفی را پشت شیوه گذاشتیم و به قول بعضی ها ابد داخل موضع خطیر کنونی بودیم ولی اشکال ندارد حتی اگر دلیلش این باشد چون این علامت دهنده بلوغ و یک دانایی اجتماعی است که مردم می دانند در مواقع خطر، بخشی خویشتنداری بکنند و به فکر منافع عمومی باشند مربوط به منافع فردی شان در گرو منافع عمومی است. این فهم، فهمی است که به راحتی بوسیله دست نمی آید.
میرکریمی یادآور شد: بوسیله هر حال این فساد هم سپری خواهد شد هرچند نمی دانیم کدامیک از ما را هم همراه خود خواهد برد، ولی همه ما امیدوار هستیم آثار اجتماعی و فرهنگی مطلوبی به صورت اقدام و قاعده های عمومی از خویشتن به جای بگذارد. روال هایی چون توجه به خانواده، مدیریت زمان زندگی، مطالعه، پاس بهداشت عمومی، جدی ستاندن همگرایی ملی، بلوغ داخل وقوف رسانی و مقاومت داخل مقابل بینایی و کذب و مشت پایان و مهم تیز قدردانی و شکرگذاری به آستان خداوند بخاطر داشته های با ارزش زندگی.

انتهای پیام