دل نوشته ی یک فعال سینما برای این روزها

بوسیله گزارش ایسنا، داخل این متن که با رسم الخط نگارنده منتشر می شود، آمده است: «هجدهم اسفند ۱۳۶۶ موشکباران بود که چهار روز سینما رو تعطیل کردیم، بعدش پنج روز سینما رو باز کردیم، تصورمون این وجود که تموم شده اما نه قضیه جدی بود.

با رخصت وزارت ارشاد از ۲۶ اسفند ۶۶ دوباره سینماها تعطیل شد تا کی ؟ تا ۲۱ اردیبهشت ۶۷ (حدود دوماه). هیچگاه کدوم از سینماداران حزن اعتراض نکردن که زیان ما چی می شه اون موقع بیشتر سینماداران مقروض شده بودن  و اینو خوب می درک قدر یا بهای چیزی که روزگار جنگه، البته هیچگاه گاه خسارتی غصه به آنان داده نشد. اینک ۳۲ سال از اون موقع می گذره هنوز تیمار هستن سینماهایی که برای راه اندازی خودشون مشکل دارن و باید بهشون توجه کرد اما سالن ها و پردیس هایی هستن که خرید یک ماه اونا کفاف هزینه یک سال شونو می دهکده اگه صبر شد به کسی خسارت داده بشه باید بوسیله مستحق اش داد. ای کاش الان عوامل تولید هم می تونستن برن تو خونه هاشون و کسی ازشون ضرر ترک امر نگیره»  

موسس هم گذاری مدیران سالن های سینما در سال 1368، عضو هیات مدیره سندیکا مدیران سالن های سینماها و عضو سابق هیات مدیره خانه سینما، تن شورای عالی داوری خانه سینما و نویسنده و عضو هیات داوری خانه سینما از سوابق مهدی خادم داخل عرصه سینماست.

انتهای پیام