اطلاع دادن ساختگی چند کود شما را فریب داده اند؟

خبرنگار ایسنا بخاطر دریافت پاسخ این استفسار به سراغ آدم رفته و با آنها به گفت وگو نشسته است؛ آنچه درون تحت می خوانید گزیده ای از این گفت وگوهاست؛ البته لازم به توضیح است که این گفت وگوها پیش از مسری ویروس کرونا در قلمرو ایفا شده است.

ابتدایی مصاحبه شونده دوشیزه جوانی درون مترو کرج است که احتمالا در حال رفتن به دانشگاه است. از او می پرسم که تاکنون چند مرحله نیرنگ اخبار بدلی را خورده است و از چه منبعی؟ می گوید: بله گول اخبار جعلی را خورده ام. بیشتر از شبکه های مدنی و فضای رمزی اخبار ساختگی و دروغ شنیده ام.

در ادامه می گوید که شبکه های خبری خارجی را بیشتر از داخلی ها قبول دارد و اگر نسبت به صحت خبری تردید داشته باشد درباره آن جستار می کند.

این دختر کبیر درباره ی اینکه چقدر مطلع شدن از جعلی بودن خبر در روحیه اش تاثیرگذار است؟ می گوید: بستگی بوسیله نوع معارفه دارد که آن اطلاع چه چیزی باشد چنانچه مهم باشد بله تاثیر دارد.

بکر دیگری که ۲۲ سال سن دارد و فارغ التحصیل مترجمی زبان عربی است، تو پاسخ یه این سئوال که آیا تاکنون فریب اخبار جعلی را زده است؟ می گوید: بله … بیش اخبار تقلبی شنیده ام و بیشتر حزن داخل فضای رمزی بوده است.

او درون ادامه می گوید: تا حدود اضافی معتقدم برای اطمینان از صحت اطلاع دادن باید خبرگزاری های رسمی را تعاقب کنیم اما گاهی ممکن است سایت ها و یا منابعی که رسمی نیستند، خبرشان قائم باشد.

از او می پرسم چگونه اطلاع دادن جعلی را نمره می دهد که تو پاسخ می گوید: برای اطمینان از درستی خبر، چندین حقیقت را عقب می کنم بجای اگر خبری را از منبعی بخوانم و عقیده کنم و سپس نفی شود، واکنش بسیار بدی رویم می گذارد.

سراغ پسر جوانی می روم که روی سکویی کنار خیابان نشسته و رقیق سرگرم تلفن همراهش است. وقتی درباره اخبار تقلبی از او می پرسم کمی مکث می کند و بعد می گوید که اصلا اخبار را تعاقب نمی کند و امین و یا جعلی بودن خبر برایش جلال چندانی ندارد؛ سوا اینکه شناسایی بسیار مهمی باشد که اگر خبرگزاری های رسمی تاییدش کنند صحت خبر را می پذیرد.

تصمیم می گیرم برای گرفتن پاسخ این استفسار به یکی از استادهای دانشگاهم زنگ بزنم که پاسخم را چنین می دهد: «اخبار تقلبی متجاوز شنیده ام ولی معتقدم که از طریق پیگیری خبرگزاری های رسمی تا حدود یدکی می توان اعلام جعلی را امتیاز عدل و بوسیله اطلاع دادن قرص رسید.»

این استاد «دانشگاه تهران» در پاسخ بوسیله این سوال که چگونه از صحت اخبار اطمینان می یابد؟ می گوید: از اسلوب پیگیری پکیجی و گروه ای اطلاع دادن از درستی آن مطمئن می شوم؛ ۱۰ تا رسانه مختلف را که ببینیم حق و دروغ شناسایی دستمان می آید.

او درباره تاثیر اخبار بدلی می گوید: اخبار دروغ زیاد اعصابم را بهم می ریزد و آشفته ام می درنگ.

از دختری دانشجو که چادر به قاعده دارد پرسیدن می کنم که خبرهای جعلی را بیشتر از چه منابعی می شنود؟ در پاسخ می گوید: قطعا بیشترین اخبار جعلی برای فضای مجازی است زیرا دستشان باز است و هر چه می خواهند می گویند.

او در امتداد متد تشخیص اخبار جعلی را پیگیری از ضابطه تلویزیون و سایت های خبری صالح می داند و متقی است که نمره خبر تقلبی بسیار مهم است و امتیاز نادرست می تواند مشکلاتی را بوسیله وجود بیاورد.

مرد جوانی که به گفته خودش مستخدم است و در حال روبیدن به طریق کار، در پاسخ به این پرسیدن که تاکنون برایش پیش آمده که درگیر اطلاع دادن بدلی شود؟ می گوید: بله پیش آمده و بیشتر در فضای مجازی بوده است.

از او می پرسم : چقدر معتقدید که باید از قاعده خبرگزاری های رسمی بوسیله اعلام دقیق رسید؟ در پاسخ می گوید: «فراوان زیاد چون این روزها خبرها اثر زیادی روی اجتماع می گذارند» و اضافه می بطی ء: «بخاطر اینکه از صحت خبری که تو فضای رمزی پیچیده و به سرعت بین مردم دست بوسیله دست می شود اطمینان حاصل کنم، استراحت می کنم تا منابعی که بوسیله آنها اطمینان دارم تاییدش کنند.»

وقتی از او درباره خاصیت اعلام جعلی می پرسم می گوید: من تلاش می کنم هر خبری را که می شنوم اول از صحت آن تامین شوم تا اگر نفی شد ناراحتم نکند، اما از تاثیری که روی دوستانم می گذارد و باعث می شود آنها ندانسته دست افزار هایی بزنند، بسیار ناراحت می شوم.

خانمی جوان درباره اطلاع دادن جعلی می گوید: من اطلاع دادن را پیگیری نمی کنم مربوط به هر کسی هر چیزی که بوسیله نفعش است را منتشر می کند و حقیقت اغلب پنهان می ماند. یک کتاب خواندم به اسم «هنر مشعشع انگاشتن» که درون آن گفته وجود پیگیری اعلام مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش بیهوده است.

آخرین کسی که برای تکمیل گزارش انتخاب می کنم دختری ۲۴ ساله و دانشجو است و دیالوگ بین ما چنین شکل می گیرد:

ـ تاکنون تجربه شنیدن خبری را داشته اید که پس ازآن متوجه شوید، تقلبی است؟

ـ  بله؛ آخرین وقوف نادرستی که شنیدم مربوط بوسیله هواپیمای اوکراینی بود.

ـ چقدر معتقدید که باید از عادت خبرگزاری های رسمی به اخبار کنجکاو رسید؟

ـ راستش را بخواهید به نظر من خبرگزاری های رسمی داخلی متعدد مطالب را سانسور می کنند و نمی گویند و منابع خارجی هم مفرط اغراق می کنند؛ برای همین هیچکدام ذات نوع دوستی نیستند. تو نتیجه کلا بسی پیگیر اخبار نیستم.

ـ اطلاع دادن مصنوعی چقدر روی شما تاثیر می گذارد؟

ـ شناسایی دروغ اعتماد را از بین می برد و مردم را به کلیت خبر و اطلاع رسانی شکاک می درنگ.

این خانم جوان در عاقبت می گوید: تلویزیون اگر خبری تقلبی سرایت بدهد در مقابل معمولا تکذیبش نمی کند کسی مخبر جعلی بودن آن نمی شود اما در فضای مجازی اطلاع دادن مصنوعی بوسیله سرعت تکذیب می شود و ما می فهمیم که آن خبر دروغ بوده است.

انتهای پیام