توضیحات مدیرعامل موزه سینما درباره وضعیت فعالیت این جا

عباسی انارکی در گفت وگویی با ایسنا در جای پا فدایی موارد مطرح شده درباره عدم تعطیلی موزه در پی شیوع کرونا گفت: ارسی سینما مادون نظر دولت راه اندازی می شود و هیات امنا آن متشکل از سازمان سینمایی وزارت ارشاد، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، ساختمانی سینما، بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری تهران است و تصمیم گیری درباره نحوه فعالیت سینماها زیر نظر سازمان سینمایی وزارت ارشاد ادا می شود.

او ادامه داد: بر همین بنیاد از اوایل اسفند ماه به دلیل شیوع کرونا، تالار های سینمایی ملکی مقابل دستور وزارت ارشاد تعطیل شد و شایسته کردن کار کننده بخش ادارای نیز عرشه رویت استانداری تهران است و پاره موزه ها نیز با دستور العمل های میراث فرهنگی و گردشگری فعالیت می درنگ.

مدیرعامل موزه سینما خاطرنشان کرد: از مقطعی که شیوع کرونا مطرح شد ما تو جزء موزه داری تحت اطلاعیه های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ارتکاب کردیم، حتی داخل مقطعی دو روز تعطیل کردیم و ساعات کار را تو روزهای دیگر کاهش دادیم و حالا طبق اطلاعیه سازمان تو ایام نوروز ما از 29 تا 4 فروردین و 12 و 13 فرودین ماه تعطیل هستیم و بقیه روزها که ادارات باز هستند،ما همچنین فعالیت داریم ـ البته ما روزهای شنبه مقابل تقویم تعطیلات موزه ها تعطیل هستیم ـ بنابراین دوباره تاکید می کنم، موافق ضابطه عمل کردیم.

او تاکید کرد از امروز شرایط بازدید مجازی از ارسی سینما اطلاع رسانی خواهد شد که جزییات و لینک دسترسی به آن را در رسانه های موزه راحتی خواهیم داد.

انتهای پیام