کدام موزه ها در چه بهره تیشه مجازی دارند؟

به گزارش ایسنا، امروز سوم فروردین قرار است پخش حی از «مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد» نمایش داده شود.

چهارمین روز فروردین نیز «مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران» شناساندن می شود.

پخش زنده در روز پنجم فروردین از «موزه ملی فرش ایران» ایفا می شود.

ششم فروردین نیز این تور مجازی سراغ «موزه آبگینه و سفالینه های ایران» می رود.

«ارسی رضا عباسی» در هفتم فروردین به رخساره پخش زنده شناساندن می شود.

شناساندن «کفش ارتباطات و پست» در روز هشتم فروردین بخاطر مخاطبان موزه ای انجام می شود.

پخش زنده از «موزه ملی قرآن کریم» در روز ۹ فروردین ارائه داده می شود.

«موزه ملی ملک» در دهم فروردین برای مخاطبان معرفی می شود.

این تور مجازی ۱۱ فروردین سراغ «موزه بانک ملی ایران» می رود.

«موزه انقلاب و دفاع مقدس» در ۱۲ فروردین شناساندن می شود.

همچنین ۱۳ فروردین همچنین «ارسی علوم و فناوری ایران» داخل سایت آپارات بوسیله صورت زنده شناساندن می شود.

«موزه ملی ایران» به دلیل گسترده بودن تالارهای ملکی ای خود، درون دو روز فاتحه فروردین ساعت ۱۵ و دوم فروردین شایسته کردن ۱۱ صبح معرفیشد.

همچنین تور رمزی کاخ جهانی گلستاندر دومین روز از فروردین داخل سایت آپارات انجام شد.

در این ملاقات رمزی که هر روز ساعت ۱۵ و بوسیله مدت یک ساعت به صورت پخش حی از سایت آپاراتانجام می شود کارشناسان فنی هر اطراف تاریخی در ارسی های خود، توضیحات طولانی آثار تاریخی را ارایه می دهند.

موزه ملی ایران و قصر – کفش گلستان، بازدیدهای دو روز فاتحه این برنامه بودند.

انتهای پیام