پلمب ۱۸۸ ساختمان مسافر در استان بوشهر

محمدحسین ارسطو زاده با اطلاع دادن این وقوف عنوان کرد: برای حفظ کردن سلامت مردم، درون تک اسکان جاهل قانونی مسافر توسط مالکان مسکن های مسافر برابر ضوابط با آنها اصابت می شود.

وی افزود: فعالیت این طور مراکز اقامتی در وضعیت کنونی به صورت یمین سلامت انسان را تهدید می کند و ما برای حفظ سلامت و بهداشت مردم، با توقف غیر قانونی مسافر توسط مالکان ساختمان های مسافر و سوئیت های مبله طبق ضوابط اصابت می کنیم.

این مسئول با اشاره به تشکیل آویشن های نظارتی در موسسه کل میراث فرهنگی استان بوشهر اظهار کرد: از ۱۷ اسفند سال گذشته تیم های بازرسی و نظارت ما از اماکن اقامتی لباس گرفت و تیم های سابق الذکر تا سوم فروردین ماه سال جاری بیش از ۴۳۴ ماموریت نظارتی را از تاسیسات و اماکن گردشگری داشته اند که ۳۹۵ مورد از این عهده دار ها به متعاقب گزارشات مردمی بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی بوشهر افزودن کرد: داخل این مدت ۱۰۰ مورد از اماکن گردشگری و اقامتی با بررسی تیم های نظارتی تعطیل و دفع شده و زیاد از ۸۸ مورد خانه مسافر متخلف بوسیله دلیل لیس احترام گذاردن دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی توسط تیم های گشتی این اداره کل پلمب شده اند.

ارسطو زاده تصریح کرد: ستاد تسهیلات سیر امسال در قالب ستاد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا در این اداره کچل تشکیل شده و بوسیله صورت شبانه روزی با شماره تلفن ثابت ۳۳۳۲۳۱۷۷ به شکایات و گزارشات بشریت داخل خصوص فعالیت مراکز غیر مجاز اقامتی استفهام می کند.

انتهای پیام