خیرگی گالری ها در روزهای کرونا

کارفرما علی مزارعی، مدیر گالری «شلمان» در گفت وگو با ایسنا درباره وضعیت گالری ها در چند ماه اخیر که به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در قلمرو تعطیل بوده اند، اشعار کرد: یکی از شروط مطرح شده برای بازگشایی گالری ها، نداشتن مراسم افتتاحیه است؛ اما با توجه به اینکه مراسم افتتاحیه در دیده شدن نمایشگاه های هنری بیش کارگر هستند، برگزاری نمایشگاه بدون سنت افتتاحیه چندان فایده ای ندارد.

او ادامه داد: البته حتی اگر مجوز برگزاری مراسم افتتاحیه هم حیات داشته باشد، باز هم امکان چنین کار کننده وجود ندارد؛ چراکه به دلیل شرایط فعلی بازدیدکننده های زیادی نخواهیم داشت و طبیعتا اثری هم سودا نمی رود.

مزارعی همچنین درباره برگزاری نمایشگاه های آنلاین، اظهار کرد: فدایی از گالری ها در این مدت رفتار به برگزاری نمایشگاه های آنلاین کرده اند که فکر نمی کنم رونق خوبی داشته باشند. بسیاری از هنرمندان حرفه ای بوسیله دلایل مختلفی نمایشگاه آنلاین نمی گذارند و استقبال چندانی هم از این نمایشگاه ها نمی شود. در نتیجه اغلب این نمایشگاه ها از نظر کیفی در شرایط نوع دوستی راحتی ندارند. از سوی دیگر باید این نکته را همچنین در دیدن داشت که پیشتر اطلاع رسانی ها عریض تر حیات و الان به فدایی از شبکه های رمزی محدود شده است. 

این مدیر گالری یادآور شد: داخل شرایط فعلی همه ما گیج هستیم و نمی دانیم که باید بوسیله چه راه کاری برسیم و تا اینکه نمی دانیم که اگر استراحت نیست دفتر تجسمی کاری ادا دهد، خودمان اصلا چه مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش می توانیم اجرا دهیم؟ متاسفانه درون حال حاضر برخی از گالری ها اجاره ای هستند و در این چند ماهی که فقره نکردند بوسیله مشکلات یدکی برخوده اند.

انتهای پیام