دوسالانه معماری و هنر ونیز به تعویق افتاد

به گزارش ایسنا و به نقل از نیویورک تایمز، تقویم دنیای هنر با یکی از بزرگترین تغییرات امسال مواجه شد.  پنجاه و نهمین دوروبر از دوسالانه هنر ونیز به سال ۲۰۲۲ و هفدهمین دوره از معماری ونیز با عنوان «چطور در کنار یکدیگر زندگی خواهیم کرد»  که در ابتدا قرار بود این ماه برگزار شود همچنین به سال ۲۰۲۱ موکول شد.

گردانندگان این رویداد هنری داخل ماه مارس اعلام کردند، بوسیله دلیل اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از عالمگیر ویروس کرونا و ویژگی های مسافرتی تاریخ آغاز برگزاری دوسالانه معماری ونیز از بیست و سوم «می» به بیست و نهم آگوست تغییر می کند، ولی فعالیت این رویداد هنری در همان موعد پیشین یعنی بیست و نهم نوامبر فرجام می یابد. بوسیله این ترتیب درصورت برگزاری این رویداد هنری برابر غرض پیشین، فعالیت شش ماهه دوسالانه معماری ونیز به سه ماه کاهش می یافت.

دوسالانه هنر ونیز معمولا در ماه «می» آغاز می شود، اما تاریخ جدید این رویداد برای سال ۲۰۲۲ سبب شده تا دوسالانه هنر ونیز اندکی زودتر از موعد باقی و از ۲۳ آوریل تا ۲۷ نوامبر برگزار شود.

دوسالانه ونیز که از سال ۱۸۹۵ تاسیس شد، تاکنون چهار مرحله لغو شده است.

انتهای پیام