پیکرهای ۴۴ شهید دفاع مقدس به سرزمین نقل مکان می شوند

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه فرهنگی و وقوف رسانی رسیدگی شهدا، سردار سید محمد باقرزاده، حاکم کمیته جستجوی مفقودین ستاد طاس نیروهای مسلح با رمز به ورود پیکرهای مطهر شهدا بوسیله کشور گفت: پیکرهای طیبه ۴۴ مثال عهد دفاع مقدس که طی دو ماه اخیر تو مناطق عملیاتی شلمچه، کتیبان ، شرق دجله […]