تغییر رویکرد آموزش گردشگری در سال جدید

به گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ولی تیموری داخل نشستی با اعضای انجمن حرفه ای موسسات آموزش گردشگری که درون محل معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: یکی از اصلی ترین نیازهای حوزه آموزش صنعتی گردشگری کشور، تغییر رویکرد و لول آن به سوی بازبینی و تعریف دوره های تخصصی به شمار می آید که این امر منطبق با نیاز صنعت گردشگری کشور، پایش و نیازسنجی می شود تا بر مبنای آن، ضمن پوست اندازی و گذر از تکرار در برگزاری پیرامون های آموزشی بدون درون نظر گرفتن عرضه و ادعا با انعطافی بیشتر پاسخ مناسبی به آموزش در پاره های متنوع صنعتی به ویژه حوزه های مرتبط با کسب وکارهای جدید، نیروی انسانی و ارتقای کیفیت آموزش ها داشته باشیم.

او با اقرار اینکه تحسین عناوین و محتوای حوالی های آموزشی جدید با در نظر گرفتن وضعیت ویژه امسال در برنامه معاونت گردشگری قرار گرفته است،  افزود: ابداع تعییرات در محتوای آموزشی لفافه های گردشگری با همکاری وزارت علوم که پیش از این آغاز شده بود،  با تمرکز بیشتر پیش خواهد رفت تا با به روزرسانی و مهارت محوری، دو بعد تئوری و عملی همزمان منطبق با نیاز صنعتی گردشگری ملک محقق شود.

معاون گردشگری همچنین درون تشریح وضعیت آموزش تو شرایط متاخر ایجاد شده به شفیع نشر ویروس کرونا در کشور گفت: آموزش رمزی گردشگری خیر تنها یک انتخاب بلکه یک ضرورت به شمار می آید، از این رو ناگزیر هستیم خویشتن را با وضعیت بوسیله روز کنیم و ضمن گردآوری محتوای شایان و تعریف سازوکارهای مناسب، پاره های غیرمهارتی پرگیر های آموزشی گردشگری را بیدار فضای مجازی کنیم.

وی افزود: این اقدام منطبق با فناوری های روز و هماهنگ با فضای آموزش های رمزی وزارت آموزش و درس و وزارت علوم پیش خواهد رفت و علاوه بر امکان ارتباط بیشتر با اساتید آموزش های مجازی یا e-learning  ارتباطات بین المللی بیشتری را نیز فراهم خواهد آورد.

تیموری در دنباله گفت: فعالیت های آموزشی وزارت گردشگری به هیچگاه عنوان تا اینکه تو شرایط خاص امروز راکد نخواهد شد و مطابق پروگرام ریزی و ارزیابی آموزشی موجود، حوالی های آموزشی گردشگری فعلا تو بستر فضای مجازی و به تدریج با عبور از بحران کرونا بوسیله شکل حضور فیزیکی استمرار خواهد یافت.

دستیار گردشگری همچنین درباره متضرر شدن موسسات آموزشی گردشگری ناشی از وضعیت فرمانده به خشکی امدن قلمرو ناشی از اشاعه ویروس کرونا  افزود: طبق برگزاری نشست ها و تلاش های متعدد قیافه محزون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دولت، موسسات آموزشی نیز جزو ۱۰ رسته شغلی متضرر شده صبر گرفته است و مشمول دریافت تسهیلات مورد دیدن خواهند شد.

تیموری نیز خطاب بوسیله اعضای سندیکا موسسات آموزشی گردشگری گفت: اگرچه بازرسی بر ساختار و نحوه برگزاری دوره ها از وظایف دفتر مطالعات و آموزش گردشگری معاونت گردشگری به شمار می آید اما همکاری اتحادیه و درگاه همگی جانبه داخل دستیابی بوسیله نتایج دلخواه تاثیرگذار خواهد حیات و علت می شود تا نظارت و نظرسنجی های مورد نظر در تحقق راهبردهای این مملکت طرز کار واقع شود.

وی دنباله داد: پروگرام های امسال معاونت گردشگری در سه گانه حصه اصلی جای می گیرد که شامل عبور از بحران کرونا، اقدامات پساکرونا و نیز پیشبرد پروژه های کلان از قبل درود شده همانند برنامه ملی گردشگری، نظام جامع آموزش، حساب های اقماری و غیره بوسیله احصائیه می آید و تغییر در رویکرد مملکت آموزش گردشگری نیز یکی از عمده ترین ارکان پروگرام ریزی های رخ خمود خواهد بود.  

او همچنین با اشاره به اینکه یکروز مندی بیشتر از حجم های انجمن موسسات آموزش گردشگری با تدوام درون برگزاری جلسات منظم و پیشبرد برنامه های مشترک در اذن کار استراحت دارد،  یادآور شد: با توجه بوسیله اینکه ارتقای خرد منابع انسانی از دغدغه های این مملکت است،  از این رو درود طرح های مشترک با محوریت آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و همکاری گروهی پاره هایی از عموم بازاریابی و تبلیغات گردشگری و صدا و اشکار کردن می تواند گامی صلاحیت دار درون این حوزه باشد.

تیموری از اعضای انجمن خواست تا با تشکیل کمیته های تخصصی درون ساختار موجود، موضوعات مختلف از جمله بازبینی کیفیت آموزش، بررسی محتوای دوره های نظارت و نیز ارزیابی کنجکاو عملکرد موسسات آموزشی را درون اجازه کار قرار دهند.

انتهای پیام

بعد از کرونا، یک خیابان تمام را خلال خواهم کرد

اینها بخشی از جملات حمیدرضا نعیمی ـ درام نویس و کارگردان تماشاخانه ـ است. او درون گفت وگویی با ایسنا از تجربیاتش داخل روزهای کرونایی گفت. از اینکه داخل این عهد بوسیله چه چیزهایی می اندیشیده، از نمایشنامه های بدیع اش گفت و از درس های مهمی که این ویروس کوچک برای انسان ها داشته است.

او گفت: دو ماه است که فقط سه گانه بار برای سودا از ساختمانی بیرون رفته ام. واقعا عاطفه می کنم شرایط بدنی دهش ندارم بجهت در خانه های آپارتمانی امکان بازی و جنب و جوش زدودن. امیدوارم هرچه زودتر برای سلامتی مان هم که شده، این موضوع برطرف شود. روزی که کرونا برود، یک خیابان طولانی را از اول تا به آخر خواهم پیمود.

این نمایشنامه نویس ادامه عدل: حال می فهمم زندانیان چه حال غریبی دارند! وقتی دو متر می روند و به خرابه می خورند و هرگز نمی توانند مسیری طولانی را به صورت یمین طی کنند.

او که در تمهید اجرای نمایش تازه اش «فردریک» بود، کرونا را تجربه ای بی سابقه دانست و توضیح داد: ما نسبت به داشته های خود بی تفاوت شده بودیم و حال دوباره آنچه را از وجودش یکروز مندیم، درمی یابیم؛ چیزهایی مانند هوا، دوستان، خانواده، خیابان ها و …

به اعتقاد این کارگردان تئاتر، کرونا ترمز دستی خوبی بود برای مهار سرعت هول آوری که این چند دهه به ما وارد شده است. سبب شد آرام تر شویم، فکر کنیم، اینکه کجا بودیم و کجا هستیم و چرا به این حال و روز اسفبار درآمدیم.

نعیمی سپس از دیگر انعام های کرونا هم سخن گفت: بیش از آنکه اتفاقات دردآوری را که به همه ما تحمیل کرد، به یاد آورم، فکر می کنم چه تحصیل وقار بخاطر مان بود، اینکه چقدر تو جهان تنهاییم، چقدر بی دفاعیم، تو برابر یک ویروس کوچک چقدر بی دست و پاییم.

این بازیگر و مدرس تماشاخانه تکثیر کرد: کرونا بوسیله ما خواه انصاف فداکار از ما چقدر از فرهنگ ضعیفی برخورداریم. وقتی به ما وعظ می شود برای حفظ سلامتی خود و اطرافیان مان داخل خانه بمانیم، برخی از ما نتوانستیم از ظرف ویلای سیرت خویشتن بگذریم تا جایی که ناچار شدند برای نشاندن ما در خانه، به اکراه متوسل شوند. باید پلیس دانا می شد تا ما از روی اجبار به فکر جان دیگران بیفتیم.

او درون ادامه به یادداشت دیگری هم اشاره کرد: با کرونا خسران چندین دهه تاریخچه نخواندن را فهمیدیم، اینکه بوسیله دلیل همین مساله، چقدر عصبی، خودخواه و بی سواد شده ایم. دودش بوسیله چشم کسانی رفت که خود این وضعیت را نما خورده و انسان را کم نزاکت نگه داشته بودند و حالا خود بوسیله دردسر افتادند.

نعیمی با اعتقاد بر اینکه، «کرونا بسیار از آنکه تباره باشد، فرصت بود»، درباره فعالیت های نوشتاری اش در این دوران افزود: درون این روزها به مفرط چیزها پندار کردم؛ موسیقی های خوب گوش کردم، کتاب های خوب خواندم، فیلم و سریال های خوب دیدم. چند کار نوشتنی داشتم که تنها درون فرصتی می شد به آنها بپردازم؛ نمایشنامه هایی از سال ها قبل که نیازمند بازنویسی بودند و غلام هر بار به برهان همان شتابی که گفتم، فرصتی برای ضابطه و ماشین دادن به آنها نمی یافتم.

کارگردان نمایش های «شوایک» و «سقراط» از نگارش چند نمایشنامه تازه هم خبر داد: تو این فرصت دو ماهه چند درام دیگرم متولد شد؛ «لاله زار، تئاتر پارس» که همان نعوظ که از نامش برمی آید، درباره قدری از تاریخ تئاتر ماست. سال های آخر فعالیت تماشاخانه پارس در لاله زار نو، سال هایی که تئاتر لاله زار رو به فروکشی و افول می رفت. وضعیتی که جهت شد بسیاری از هنرمندان فعال آن تو کمتر از یک سال از غم دق کنند و بمیرند.

درام دیگری تیمار تالیف ام برای اجرا داخل کافه ها. اولین تجربه همگان ای من است، متنی است اقتباسی از شعر «از پا نیفتاده» همینگوی که طبیعتا فضای غیرایرانی دارد.

بازیگر نمایش های «حضرت والا» و «ددالوس و ایکاروس» اضافه کرد: نمایشنامه خنده دار «گرگاس ها» را هم نوشته ام که یک کمدی سیاسی درباره فساد تو حکومت گرانبها است.

حمیدرضا نعیمی درون ته گفت: این روزها مشغول بررسی درباره یک اثر تاریخی هستم که فعلا اولویت می دهم درباره آن توضیح بیشتری ندهم ولی زمان رخ دادنش به پیش از دوره قاجار برمی گردد. چنانچه درباره این طرح به قطعیت برسم، خراج آن درام ای است که نگارشش زیاد دشوار خواهد حیات.

این بازیگر قصد داشت عرضه «فردریک» تالیف اریک امانوئل اشمیت ـ سخن سنج فرانسوی ـ را با ترجمه شهلا حائری از هفتم فروردین ماه تو تالار حقیقی کلکسیون تئاتر بخانه برگشتن به صحنه ببرد که به برهان مسری کرونا، از اجرای این نمایش بازماند.

انتهای پیام

پیام تسلیت دستیار مقدمه رئیس جمهور به احمدرضا درویش

بوسیله گزارش ایسنا، متن پیام اسحاق جهانگیری به تطویل دون است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

هنرپیشه ارجمند جناب آقای احمدرضا درویش

درگذشت بانوی مؤمنه و فدایی حاجیه خانم دلشاد نظری پاپا بزرگوارتان و شهیدان گرانقدر ابوالقاسم و حمیدرضا درویش موجب تاسف و پوزش گردید.

این مصیبت را به جنابعالی و قوم شریف صمیمانه تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ بخاطر آن مرحومه غفران و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با فرزندان شهیدش و بخاطر بازماندگان فراغت و عطیه مسالت دارم.»

انتهای پیام

انتشار فراخوان “بهار قرآن درون خزان کرونا”

بوسیله گزارش ایسنا، بوسیله نقل از اداره طاس تبلیغات اسلامی استان تهران، فراخوان سراسری تجربه نگاری و ایده پردازی “بهار قرآن تو خزان کرونا” با محور طرز های استواری انس قوم با قرآن، جایگزین های محافل جزءخوانی، طریق های انتقال معارف قرآن به کودکان، چگونگی حفظ و تقویت دستور کار های موسسات و مسکن های قرآن داخل ربط باقرآن آموزان و خدمات اجتماعی قرآنیان توسط راه اندازی کل تبلیغات اسلامی استان تهران، برگزار می شود.

مهلت و نحوه ارسال آثار تا خاتمه فروردین ماه سال جاری است.

علاقه مندان می توانند از عادت تارنمای باشگاه ایده پردازان قرآنی به نشانی quranidea.ir مراجعه که نسبت بوسیله همدستی در این فراخوان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است: به ۱۰ پی لایق دستیار هزینه خرید محصولات فرهنگی اهدا می گردد.

گفتنی است: خلاقیت، کاربردی بودن، سهولت در اجرا و میزان تاثیر آن از مهمترین ملاک ها جهت تقویم است.

انتهای پیام

گره گردشگران متخلف را دانا لیست سیاه می کند

بوسیله گزارش ایسنا و بوسیله نقل از سی ان ان، قسمتی از «دیوار ارشد چین» پس از آنکه به مدت دو ماه به علت عالمگیر ویروس «کرونا» تعطیل شده بود، روز بیست و چهارم «مارس» بازگشایی شد. همان روز تصویری از یکی از بازدیدکنندگان درحالی  که به دستگاه یک کلید این مکان تاریخی را مخدوش می کرد، به ثبت رسید.

این خبر به سرعت دست به دست شد و خشم شهروندان چین را برانگیخت. هشتگ «دیوار بزرگ در ابتدایی روز بازگشایی اش ضغطه نظر» به موضوع روز «ویبو» – محبوب ترین شبکه اجتماعی چین – تغییر شد.

یکی از کاربران این شبکه اجتماعی نوشت :« چطور این طور رفتار غیرمتمدنانه ای به نعوظ دوباره پیوستگی می افتد؟ به رویت من چنین افرادی باید دستگیر شوند و تا پنج روز در بازداشتگاه بمانند تا تدریس بگیرند.»

در پاسخ، «دکه دیوار بزرگ» – جایی که مسوولیت اداره و امور اشتراکی را برعهده دارد، قوانین جدیدی را بخاطر مقابله با وندالیسم از تاریخ ششم آوریل تعیین کرد.
کنار بنیان اطلاعات منتشر شده در ورقه «ویبو» دکه مقدر شدن بالدینگ ناحیه یانگینگ، «تهذیب هایی در هفت سنخ متنوع وندالیسم آثار فرهنگی از جمله حکاکی و سایر صدمات عمدی گلچین خواهد شد.»

گردشگران خاطی با شعار «پشته بازی کردن آگاهی و مادون فشار صبر دادن گردشگران به وسیله افکار عمومی»  بوسیله مسوده سیاهی افزایش خواهند شد که به عموم مردم اعلام خواهد شد.

گردشگران خاطی همچنین خلال خریداری آنلاین بلیت بازدید از دیوار چین در آینده با فردی مواجه خواهند شد. با این حال درون این بیانیه اطلاعاتی درباره این محدودیت ها منتشر نشده است.

در این بین، «دفتر رسانه ای شهر پکن» اعلام کرد، «ناحیه یانینگ» در نظر دارد تا لیست سیاهی برای ممنوعیت دخول گردشگران متخلف بوسیله سایر نقاط گردشگری این منطقه در رویت بگیرد. این اولیه باری ازاله که چین اقدام به تشکیل یک «لیست سیاه» از گردشگران می کند.

پارک های «پکن» سال گذشته در سیلان یکی از جشنواره های سالانه چین، از لیست سیاهی از بازدیدکنندگان متخلف استفاده کردند و چهره های افراد حاضر داخل این مسوده را با استفاده از اسکن چهره مورد بررسی قرار دادند تا از ادخال متخلفان به پارک ها جلوگیری کنند.

انتهای پیام

آخرین شب از پویش معرفی قریه تاریخ با بانوی شاعری که بستری کرونا است

با شعار مبارزه با اضافه شیوع کرونا و بهره مندی از ایام قرنطینه و همچنین جهت اشاعه فرهنگ کتابخوانی و تبدیل این ترساندن بوسیله فرصت، ما تو ایسنا پویش معرفی ده تاریخچه را وضع انداختیم و از ابتدای سال جدید، هر روز به سراغ یکی از نویسندگان و شاعران مطرح و توانای قمی رفتیم و از آن ها خواستیم تا ده کتاب از میان نیکوترین تاریخچه هایی که خوانده اند را با توضیحی کوتاه معرفی کنند و اولویت خودرا داخل معرفی کردن کتب، به آثار معاصر اختصاص دهند که خلال روزهای گذشته ۱۲ مورد معرفی داشتیم و امشب، آخرین شناساندن کتاب را با بانوی شاعری که داخل بیمارستان فرقانی قم، رنجور این ویروس شوم است، به طریق خواهیم برد.

در شب سرانجام از این پویش سراغ یکی از بانوان مطرح شاعر این دیار رفتیم. سیده تُکتَم حسینی متولد ۶ بهمن 69  و صاحب دو تاریخ طبع شده به نام های «دوشنبه های کوهی» از نشر سوره مهربانی و برگزیده جشنواره ادبیات فجر؛ و همچنین «نارنج مویه ها» از انتشار منفصل پنجم که منتخب جشنواره کتاب قیصر مستقر پور شد.

کتاب سوم او با اشتهار «لَیلَت» به هما انتشارات بیرونی در دست چاپ است. وی همچنین حکم برگزینی اظهار محمد انور بسمل، شاعر فقید افغانستانی درون مجموعه شعری با نام «درون برزن ی زلف دوست»را تو ترازنامه ادبی خود دارد.

ادامه سیاهه روستا گانه کتب منتخب این بانوی شاعر که در گفت وگو با ایسنا معرفی کردن کرد، بوسیله شناسایی تان می رسد؛ حسینی پیش از معرفی کتب تاکید کرد: کتاب خوب بسیار است اما چند کتاب از میان آن هایی که خوانده ام و آدم های آن همیشه با من بوده اندرا شناساندن می کنم.

اول؛ مفتاح معلول محمود بخت آبادی: که مجموعه ای ۱۰ جلدی و بیش قدرتمند با نثری شاعرانه است. یکی از بزرگترین و معتبرترین کتاب های ادبی است و به زبان های بسیاری برگردان شده. داستانی واقعی درباره ی تراب محمدهاست که بی شک دولت آبادی شاخ و برگ بسیاری به آن بخشیده و به نظم آن را روایت کرده است.

دوم؛ سال های ابری از علی اشرف درویشیان: مشغول خواندن جلد چهارمش هستم و زیاد دوستش دارم.
پیروز داستان پسر نوزاد وقفه که داخل خانواده ای فقیر، سنتی و موهوم پرست به دنیا می آید. در این کتاب با رنج و هیجان کودکی تا بزرگسالی «شریف»، همراه می شویم.

سوم و چهارم؛ «ترس ولرز» و «عزاداران بیل» اثر از غلامحسین ساعدی: فضای این دو تاریخچه روایت هایی بوسیله حزن متصل است درباره ی اهالی یک روستا. فضای خوش نشین در اکثر کارهای ساعدی حاکم است. لحن و فضای خاص خودش را دارد و نقدی اجتماعی مادون غشا داستان هایش تو حرکت است.
داستان گاو یکی از داستان های کتاب عزاداران بیل است که فیلم آن نیز به منت و هنرمندی باریک شده است.

پنجم؛ مرگ یزدگرد معلول بهرام بیضایی: «مرگ یزدگرد» یکی از نمایشنامه هایی ست که دوستش دارم و اتفاقا فیلم آن هم ساخته شده. بیضایی قلم توانمند و نقد نم و زیبایی دارد. از بیضایی باید بسیار خواند.

ششم؛ آوازهای روسی اثر احمد مدقق: زبانی شیرین دارد و داستان جنگ و خاطرخواهی است. یعقوب بالغ شاعری که داخل راستای دعوا و زندگی تغییر می نرم و روایت تحول او مارا با خود همراه می کند.

هفتم؛ خاطرات صددرصد اصلی یک سرخ پوست پاره وقت، به خامه شرمن الکسی: از نوجوانی می گوید که در اردو زندگی می بطی ء. کتاب، طنزی روان و خواندنی، و تلخ وشیرین دارد.

هشتم؛ بابا لنگ دراز اثر جین وبستر: کتابی که همه حداقل بوسیله میانجی تماشای کارتون های سریالی اش می شناسید و به شخصه در اندوه فراوان و خوشحالی های پوچ حالم را خوب کرده است.

نهم؛ پیرمرد و دریا به خامه همینگوی: خلسه ای که این تاریخ دارد را بسیار دوست دارم.

دهم؛ سلطه خفیف اثر جف اولسون: این تاریخچه متفاوت که شناساندن می کنم داستانی تراشیدن بلکه یاری دهنده ی خوبی است بخاطر ذهن و تقلا و برنامه ریزی!

طی این ۱۳ شب، مرضیه نفری، حامد حجتی، فاطمه دولتی، علی اصغر عزتی پاک، محبوبه حاجی مرتضایی، حامد اشتری،سمیه عالمی، محمدغفاری، زهرا کاردانی، حامد جلالی، معصومه میرابوطالبی و اعظم سعادتمند فهرست های ایالت گانه خودرا معرفی کردن کردند؛ مجموعه هایی که راهنمای مفیدی بخاطر سودا کتاب در نمایشگاه ها و مطالعه به حساب می آیند و بعضی از آن ها چندین بار داخل در چندین لیست معرفی شد.

خبرگزاری ایسنا، برای صلح و صفا این بانوی شاعر و تمامی مبتلایان به این ویروس شوم از درگاه خداوند طلب عافیت می کند.

انتهای پیام

تصور عبور از شرایط فعلی عاری هزینه غیرممکن است/ شانس با تمام ظرفیت در کنار فعالان اقتصادی است

به گزارش ایسنا به نقل از گیرایی شناسایی رسانی کمک اول رییس جمهور، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز(شنبه) در مجمع ای با مدیران و مسئولان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رمز بوسیله اینکه فعالان و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه نظیر هتل ها، اقامتگاه ها و مدخل تولید صنایع دستی زیادترین آسیب ها را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده اند، اظهار داشت: باید با اقدامات و برنامه ریزی های ارزان اجازه ندهیم بخش های گردشگری و صنایع دستی و زیرمجموعه های این پاره ها دستخوش آسیب شوند.

کمک مطلع رییس جمهور با اشاره به گزارش های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داخل خصوص فعالیت ها و اقدامات حصه های متنوع این وزارتخانه خاطر علامت کرد: جزء های زیرمجموعه این دستگاه اجرایی نقش مهمی تو شغل زایی، ارزآوری و اضافه تولید تو قلمرو ایفا می کنند و گزارش عملکرد سالهای ۹۷ و ۹۸ این وزارتخانه مبین برنامه ریزی ها و اقدامات مفت این وزارتخانه است.

وی افزود: با عالمگیر کرونا، ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا پروتکل ها و دستورالعمل هایی تدوین کرد که برای همگی بخش ها لازم الاجرا است و البته این تصمیمات و پروتکل ها با تبعاتی در مدخل های متنوع همچنین همراه بوده است که یکی از اصلی ترین تبعات بر حصه گردشگری تحمیل شده و منجر بوسیله کاهش سفرها و در نتیجه ضرر و خسران هتل ها، تورها و آژانس های گردشگری شده است.

جهانگیری در ادامه با تبریک سال جدید به همگی مشت اندرکاران و کارکنان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: یکی از تصمیمات مهم دولت بخاطر مدیریت بیماری کرونا تعطیلی جزء های اصلی خود بوده است که در همین راستا از ۱۰ اسفند بخش آموزش قلمرو که زیاد از ۵۰ درصد هیکل دولت را تشکیل می دهد به نعوظ کامل تعطیل شد و تو سایر وسیله های دولتی نیز حضور کارکنان بوسیله رخساره یک سومین و شیفتی بود. البته بخش هایی از قضا و قدر نظیر پاره بهداشت و درمان و بخش هایی که مسئول تامین نیازهای ضروری اجتماع هستند بوسیله قیافه سه شیفت و شبانه روزی فعالیت دارند.

معاون اول رییس جمهور با ابرام کنار بزرگی بخش های زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خاطر نشان کرد: براساس گزارش های دکتر مونسان، علیرغم اینکه سال ۹۸ بوسیله جهت اتفاقات و حوادث، جزو سخت ترین سالها بود اما درآمدهای ارزی این وزارتخانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده که عددی ارشد است و نمی استعداد از آن چشم پوشی کرد.

وی همچنین با اشاره به تدوین سند راهبردی ترقی گردشگری، برنامه اقدام ملی گردشگری و دیگر اسناد توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: تدوین این اسناد و برنامه ها عظمت فراوانی دارند که باید بصورت شدید دنبال شوند و درون سال ۹۹ در شانس بوسیله پسند برسد.

جهانگیری بر لزوم حمایت همگی نهادها و بخش های متنوع از جمله زیبایی بانکی از بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پافشاری کرد و افزود: بنگاه ها و فعالان اقتصادی زیرمجموعه این وزارتخانه کانون مهمی برای اشتغال زایی و ارزآوری هستند و باید مورد پناه راحتی گیرند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه شیوع کرونا همگی کشورها را در کنار پژمرده و این بلای ناگهانی به چالش ارشد جهانی تبدیل شده است، گفت: پیش بینی های مهمی در خصوص تبعات اقتصادی عالمگیر این ویروس در سراسر جهان انجام شده و طبیعتاً همگی بسرنوشت شوم دچار کردن ها و ظرفیت های مادی و ظاهری ملک ما همچنین کوچکتر تاثیر قرار خواهد گرفت. مهمترین هنر مدیریت این است که قدرت مواجهه خود را با این مصیبت و عبور از شرایطی که کرونا پیاده شدن ما تحمیل کرده است، بالا ببریم.

وی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت و درمان انسان اصلی ترین و مهمترین اولویت نوبت است، تفکر علامت کرد: تو کنار این اولویت مهم، مسائل و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا همچنین تقدم مهمی است که باید برای عبور از آن دستور کار ریزی کنیم.

جهانگیری افزود: نباید تسلیم شرایط پیش رو شویم و در عین حال نباید چشم خود را بر عوارض، تبعات و پیامدهای ناشی از شیوع کرونا ببندیم. باید برای جبران آسیب ها و خسارات ناشی از عالمگیر کرونا بر بخش های متنوع اقتصادی همانند هتل ها، اقامتگاه ها و مراکز گردشگری برنامه ریزی جدی داشته باشیم.

معاون اول رییس جمهور ادامه انصاف: تصور اینکه بتوانیم عاری هزینه و آسیب از این مقطع عبور کنیم تقریباً غیر ممکن است. همانگونه که مردم درون این شرایط دچار مشکلاتی شده اند و نفقه می دهند، جزء خصوصی، دولت و سایر بسرنوشت شوم دچار کردن ها نیز هزینه هایی را صیقلی خواهند کرد تا بتوانیم از این شرایط عبور کنیم.

وی با رمز به اینکه البته مردم از شرایط و منابع مالی دولت آگاه هستند، گفت: ما در بایکوت ستمگرانه ای از لفظ آمریکا به سر می بریم و رییس جمهور آمریکا با نهایت پر رویی بوسیله خبرنگاران اعلام می کند که ایرانی ها برای باطل تحریم ها درخواستی به ما نداده اند.

جهانگیری اضافه کرد: پیرو ایران چه درخواستی باید بدهد؟ ملت ایران از مقدمه اخبار کرده اند که در شرایطی که همگی مردم دنیا با جان خود داخل حال مبارزه با ویروس کرونا هستند، باید تحریم های ظالمانه آمریکا برداشته شود.

معاون مطلع رییس جمهور خطاب به رییس جمهور آمریکا تصریح کرد: ملت ایران می گوید شما درون کشور خودتان که بسیار از همگی درگیر این ویروس هستید و جان دادن انسان ها را در پیش روی خویشتن می بینید، بگذارید ملت ایران از منابع درآمدی خویشتن استعمال یواش. بگذارید مردم ایران زندگی کنند و متشابه سایر پیرو ها برای مقابله با این ویروس خطرناک راهکارهایی عالمانه درون پیش بگیرد.

وی خاطر مدال کرد: ملت ایران می گوید بایکوت ها را بردارید تا بانک مرکزی بوسیله منابع درآمدی خود دسترسی پیدا یواش و بتواند لزوم ها و نیازهای مقابله با سرزمین را تامین کند. اگر موانع را بردارید حتماً بهتر می توانیم با کرونا مبارزه کرده و این شرایط را مدیریت کنیم. شما مهمترین منبع درآمدی ایران که نفت است را به روی ملت ایران امانت اید و اذن ابتیاع نفت ایران را به کشورهای دیگر نمی دهید.

جهانگیری در ادامه تصریح کرد: با حیات شرایط مشکل اقتصادی اما با انسجام، وحدت و هماهنگی می توانیم این شرایط را مدیریت کرده و از آن گذر کنیم.

معاون نخست رییس جمهور با اشاره به دستور کار ریزی های دولت برای جبران آسیب ها و خسارات بنگاه های اقتصادی، گفت: دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای بنگاه های آسیب دیده به شرط حفظ کردن نیروی امر داخل دید گرفته و ۲۵ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع دولتی برای کمک به اقشار آسیب پذیر تخصیص داده است.

وی با ابرام پهلو اینکه بانک مرکزی و ترتیب بانکی کشور با سعی پای امر آمده و مصمم است به بنگاه های آسیب دیده معاون کند، از پیشنهادات و راهکارهای عرضه شده از لفظ ترتیب بانکی برای معاون به کسب و کارهای آسیب دیده قدردانی کرد.

جهانگیری در مقدر شدن پایانی سخنان خویشتن از پروگرام ریزی ها و اقدامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قدردانی کرد و گفت: مدیران این وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی باید با حکم شبانه یکروز برای دوران پس از کرونا برنامه های روشنی داشته باشند تا با تحریک تقاضا مانع از آسیب بزمین نشستن به فعالان اقتصادی و بنگاه های زیرمجموعه خود شود.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: رییس جمهور نیز با کامل استعداد برای مقابله با کرونا پای فرمان است و در تمام ایام تعطیلات مهمانی نوروز، روزی نبوده که چند جلسه درون این خصوص برگزار نکرده باشد. باید با بکارگیری همگی ظرفیت های دولت، مقدر شدن خصوصی ونهادهای مختلف به گونه ای برنامه ریزی کنیم که بتوانیم با سرفرازی و حداقل هزینه و آسیب این مقطع را ظهر روال بگذاریم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز تو این میتینگ گزارشی از آخرین وضعیت بخش های مختلف زیرمجموعه این وزارتخانه ارائه کرد و گفت: با وجود اینکه فعالان بخش گردشگری و صنایع دستی درون ایام جشنواره بیشترین درآمد را دارند اما عید سال گذشته به دلیل سیل و عید امسال به اندیشه شیوع کرونا درآمدهای این پاره ها به معیار چشمگیری کاهش یافت.

علی اصغر مونسان افزود: علاوه پهلو سیل و کرونا، قیام های منطقه ای، برخی مسائل تویی همچنین هر کدام تاثیرات جدی پیاده شدن درآمدهای بخش گردشگری قلمرو تحمیل کرد و فعالان این عرصه با آسیب های جدی مواجه شده اند.

وی با رمز به نمو ادخال گردشگران بوسیله کشور در سال گذشته از ۴ میلیون و ششصد هزار نفر بوسیله ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، اندیشه نشان کرد: این عدد در سال ۹۸ به ۸ میلیون و ششصد هزاره گردشگر افزایش پیدا کرد و پیش بینی ما برای سال ۹۹ ورود ۱۱ میلیون گردشگر به ملک بود که متاسفانه شیوع کرونا رخصت تحقق این پیش دماغ را نداد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به آمار جهانی سیر تکاملی مبنی پیاده شدن درآمد بیش از ۱۱ میلیارد دلاری بخش گردشگری ایران تفکر نشان کرد: با احتساب اشتغال غیر مستقیم این حوزه، درآمدهای بخش گردشگری به ۳۳ میلیارد دلار می رسد.

علی اصغر مونسان از تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری و ارائه آن برای طرح و پسند در جلسه هیات طالع خبر انصاف و گفت: این مدرک نقشه راهی برای توسعه گردشگری ملک است ضمن آنکه این وزارتخانه برنامه رفتار ملی گردشگری را نیز با همدستی یونسکو دنبال می درنگ.

وی نیز از تدوین مدرک برند ملی گردشگری با مشارکت فعالان و متخصصان دانشگاهی این مرزوبوم وقوف عدالت و افزود: فاز شروع این مدرک آماده شده و غصه اکنون آماده رونمایی است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره بوسیله اینکه سندهای ترقی گردشگری منطقه ای نظیر توسه گردشگری خصیصه کشور نیز داخل حال تدوین است، گفت: تعیین کشورهای هدف گردشگری از دیگر اقدامات این وزارتخانه بوده است و دستور کار ریزی هایی بخاطر رفع موانع پیش روی دخول گردشگران ناحیه های هدف به ایران همچنین از یکسره اقدامات صورت پژمرده در این وزارتخانه است.

علی اصغر مونسان بیان داشت: موسسه جهانی گردشگری سال گذشته ایران را به نشانی دومین سرزمین تو سرعت رشد جذب گردشگر معرفی کرد که این جایگاه با وجود تنش ها و فردی های موجود جایگاهی افتخار آمیز است.

وی از افزایش واحدهای جغد دایره وار از ۴۰۰ واحد به بیش از ۲۴۰۰ واحد خبرداد و گفت: افزایش تنوع محصولات گردشگری از دیگر اقدامات صورت خمود است ضمن آنکه ظرفیت سرمایه گذاری و اتمام زیرساختهای مقدر شدن گردشگری جوان بر ۲۰۰ هزاره میلیارد تومان در حال عمل است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین گزارشی از پاره میراث فرهنگی و تعداد آثار ملی و جهانی ثبت شده عرضه کرد و گفت: در دو سال گذشته ۷۶ موزه باز کردن شده که عمدتاً در بخش خصوصی هستند وکسب و کارهای کوچک و اشتغال پایدار ابداع کرده اند.

علی اصغر مونسان بوسیله ارائه گزارشی در خصوص تسلیم اشیاء تاریخی بوسیله کشور و تعداد ثبت آثار ملی پرداخت و گزارشی نیز در خصوص بخش صنایع دستی، استاندارد اشتغال زایی و ارز آوری این بخش عرضه کرد.

وی همچنین با اشاره به دستورالعمل ها و پروتکل های مرتبط با کرونا خیال علامت کرد: این وزارتخانه در راستای اجرای پروتکل ها، زائرسراها و خانه مسافرها تعطیل کرد و ممنوعیت خلق کمپ های موقت نوروزی نیز از سوی این وزارتخانه به استانداران سراسر قلمرو ابلاغ شد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین با اشاره بوسیله تعطیلی موزه ها، اماکن گردشگری و نمایشگاه های صنایع دستی داخل کشور گفت: با کلکسیون اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش بیش از ۹۰ درصد سفرهای تفریحی و نوروزی هستیم که نقش مهمی در کاهش درآمد فعالان بسرنوشت شوم دچار کردن گردشگری دارد که امیدوارم با فعال شدن امانت حمایتی دولت مانع از آسیب پیوستن به اشتغال این بخش ها باشیم.
وی همچنین عاشق امهال تسهیلات بانکی، اعطای فرصت بخاطر صیقلی بیمه سهم کارفرمایی، اجازه تسلسل زمان قرارداد با سرمایه گذاران پروژه های گردشگری و پروگرام ریزی بخاطر تهییج تقاضا در دوران پس ازآن از کرونا برای جبران درآمدهای از دست رفته فعالان عرصه گردشگری شد.
رییس بی مو بانک مرکزی همچنین در این نشست از برنامه های نظام بانکی برای اعطای تسهیلات بوسیله بنگاه های اقتصادی که داخل این مدت دچار آسیب شده اند خبر عدالت و گفت: نظام بانکی داخل راستای رسالت تاریخی خود آمادگی دارد ۷۵ هزاره میلیارد تومان برای جبران آسیب ها پرداخت یواش که بخشی از این مسکوک بعنوان سرمایه در سوگ و اندکی بخاطر تحریک توقع پس از عهد کرونا خواهد وجود.

درون این میتینگ معاونین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داخل حوزه های مختلف صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی بوسیله ارائه گزارشی از مشکلات و مسائل پیش رو پرداختند و پیشنهادات خویشتن را بخاطر جبران آسیب ها مطرح کردند.

تو این جلسه همچنین از قانون ویدئو کنفرانس با سه استان یزد، اصفهان و شیراز بستگی خلق شد و مدیران کل میراث فرهنگی این سه گانه استان هر کدام بوسیله ارائه گزارشی داخل خصوص میزان خسارات و آسیب های ناشی از کرونا داخل بخش گردشگری و صنایع دستی پرداختند.

انتهای پیام

پخش «صبح مهمانی با شما» تا ۲۰ فروردین برنامه دارد

بوسیله گزارش ایسنا به نقل از شبکه رادیویی ایران، ساجد قدوسیان، تهیه کننده و سردبیر برنامه «صبح عید با شما» ضمن اطلاع دادن این خبر افزود: پس از اعلام اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی تا ۲۰ فروردین، وفاق های بسیاری مبنی بر دنباله برنامه تا بیستم فروردین از سوی مخاطبان داشتیم که این امر پس از حضور سرزده  معاون محترم صوت در روز خلقت درون استودیو پخش پروگرام مطرح شد و با مساعدت  مدیر رادیو ایران محقق شد؛ به این زیبایی پخش پروگرام حی صبح جشنواره با شما تا بیستم فروردین تسلسل شد. 

«صبح جشنواره با شما» ویژه دستور کار گروه «بامداد جمعه با شما» تا ۲۰ فروردین شایسته کردن ۹:۳۰صبح بوسیله تهیه کنندگی و سردبیری ساجد قدوسیان از آنتن رادیو ایران پخش می شود.

انتهای پیام

امتداد کنسرت های آنلاین با اجرای روزبه بمانی

به گزارش ایسنا، برگزاری کنسرت های آنلاین امشب ۱۰ فروردین ساعت ۲۰:۰۰ با اجرای روزبه بمانی درون سایت www.tiva.ir ادامه نمودار خواهد کرد. پس از آن در روزهای آینده کنسرت های آنلاین قسمت قسمت کردن اسداللهی، رضا یزدانی، گروه رستاک، حمید عسگری، گروه گیل و آمارد (ناصر وحدتی)، مهدی یغمایی، گروه ژوانا (سعدالله نصیری)، حمید حامی، سینا سرلک، اشوان (اشکان خدابنده لو) عاری محضر تماشاگر  و بوسیله صورت آنلاین در سایت www.tiva.ir  پخش می شود.

در روزهای گذشته نیز کنسرت های آنلاین امید حاجیلی و مهدی جهانی درون ۸ و ۹ فروردین درون برنامه نوروزخانه برگزار شد. کنسرت این دو رامشگر را بیش از ۶۰۰ هزاره نفر به طور طولانی و بیش از دو میلیون نفر بخش هایی را تنها از قاعده یکی از پلت فرم ها تماشا کردند.

کنسرت های آنلاین با عنوان نوروزخانه با مجوز دکه موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران توسط موسسه فرهنگی جام سبز در حصار میلاد و در راستای سیاست های عمومی سرزمین برای افزایش روحیه نشاط درون جامعه داخل ایام مسری ویروس کرونا برگزار می شود.

انتهای پیام